Wikimedia Sverige/Styrelsen/Verksamhetsberättelse

Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Föreningens utförda verksamheterEdit

Här redovisas verksamheter som har utförts av föreningen, utöver föreningens interna möten såsom styrelsemöten och årsmöten.

Datum Evenemang Plats Kommentar
5-6 nov 2007 Internetdagarna [1] Folkets hus, Stockholm Denna broschyr användes. 13 personer betalade medlemsavgift på plats. LA2 mottog Stora IP-priset
7-8 dec 2007 Free Software Conference Scadninavia, arrangerad av FSF-E, Free Software Foundation Europe. FSCONS Göteborg Wikimedia Sverige hade en monter och miniseminarier. 9 nya medlemmar rekryterades. LA2 höll anförande om Wikipedia.
8 feb 2008 Wikimedia Sverige berättar om Wikipedia Karlstad Ainali höll ett föredrag om Wikipedia för personalen på Karlstads universitetsbibliotek under deras valfria fortbildningstimme. Ca 20 personer (nästan all personal) närvarade.
27 feb 2008 Richard Stallman från GNU höll föredrag på Chalmers. Göteborg Vår ordförande Lennart hade ett informationsbord i entrén.
15 maj 2008 Wikimedia Sverige berättar om Wikipedia Karlstad Ainali höll ett föredrag om Wikipedia för Länsbiblioteket i Värmland. 14 personer närvarade.