Wikimedia Sverige/Styrelsen/Årsmötet 2007

Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

inbjudan.

Karta och huvudentré för Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Konstituerande möteEdit

StadgeförslagEdit

As of the temporary committys meeting of 1 October those bylaws is proposal for the general meeting the 20th.