Wikimedia Sverige/Årsmöte/2007/Kandidater

De som listas här har därmed uttalat sin önskan att kandidera för poster i Wikimedia Sverige. Vill du kandidera, skriv in dig på listan. Listan stängs samtidigt som nomineringstopp sätts på årsmötet.

These people have annonced their candidacy for positions in Wikimedia Sverige. Please add your name if you wish to candidate.

Ordförande/ChairEdit

Styrelse/BoardEdit

4-12 ledamöter enligt stadgeförslaget och jämnt antal

Revisorer/AuditorsEdit

2 revisorer och en suppleant enligt stadgeförslaget

Valberedning/Nominating committeeEdit

antal ej angivet i stadgeförslaget