Wikimedia Norge/Newsletter/2021-04


Wikimedia Norge

Her følger siste nytt fra Wikimedia Norge!

Årsmøte
Årets årsmøte ble avholdt 6. mars 2021, protokollen er tilgjengelig her. Det ble blant annet vedtatt å inkludere sørsamisk, lulesamisk og kvensk navn på organisasjonen. Det betyr at vi nå har 6 likeverdige navn: Wikimedia Norge (bokmål), Wikimedia Noreg (nynorsk), Wikimedia Norga (nordsamisk), Wikimedia Vuodna (lulesamisk), Wikimedia Nöörje (sørsamisk) og Wikimedia Norja (kvensk).
Nytt styre
Hogne Neteland gikk ut av styret etter mange år, vi takker for god innsats! Sigrun Espe fortsetter det gode arbeidet som styreleder. Styret har fått med to nye styremedlemmer:
  • Fredrik Ljone, Bergen. Styremedlem, valgt for perioden 2021–2023. Ljone er opptatt av deling av kunnskap, åpne data og rettssikkerhet. Han er initiativtaker for å gjøre jussen mer tilgjengelig for alle gjennom jusleksikon.no og rettspraksis.no-aksjonen.
  • Stian Amadeus Antonsen, Oslo. Varamedlem, valgt for perioden 2021–2022. Antonsen har bred erfaring fra ulike sivilsamfunnsorganisasjoner og jobber til daglig som politisk rådgiver i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Han er opptatt av mangfold og inkludering og ønsker at alle skal delta i kunnskapsproduksjon og spredning.
Velkommen skal de være!
Arctic Knot
24.–25. juni organiserer Wikimedia Norge den digitale språkkonferansen Arctic Knot Wikimedia Language Conference.
Wikipedia er en hjørnestein i den digitale tidsalderen, men informasjonen man finner er ikke likt representert på tvers av språk. Wikimedia-bevegelsen er i ferd med å implementere sin 2030-strategi mens UNESCO jobber med International Decade of Indigenous Languages (IDIL), som begynner i 2022. IDIL viser til potensialet i teknologi for å støtte og bevare urfolksspråk. Disse to milepælene lager en ramme for konferansen hvor vi skal diskutere språkmangfold på Wikimedia-prosjektene, og hvordan bygge gode språkmiljø for urfolks- og underrepresenterte språkbrukere.
Arctic Knot er for alle wikipedianere og wikimedianere som er interessert i urfolksspråk og underrepresenterte språk, og også for organisasjoner, kultur- og utdanningsinstitusjoner som jobber i dette feltet. Fokuset i år er spesielt på de samiske språkene. Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte Jon Harald Søby på jhsoby@wikimedia.no.
Admintreff
Lørdag 20. mars ble det avholdt treff for administratorer på de norskspråklige Wikimedia-prosjektene. Det var 10 deltakere, hvorav én er administrator på Wiktionary på norsk, og de resterende er administratorer på Wikipedia på bokmål. Treffet ble initiert av Wikimedia Norge etter at Wikipedia-brukere hadde tatt til orde for det på Torget.
På treffet var det en gjennomgang av «skjulte» eller lite kjente administratorverktøy, blant annet massesletting, nye blokkeringsmuligheter og patruljeringsverktøy. Det var også stor enighet om at det er et behov for å oppdatere og sentralisere retningslinjene.
Wikimedia Enterprise
Med det nye prosjektet Wikimedia Enterprise jobber Wikimedia Foundation med en løsning for samarbeid med kommersielle aktører som for eksempel Google og Amazon. Mange store kommersielle aktører bruker allerede innhold fra Wikimedia, men uten noen formell avtale eller økonomisk kompensasjon. Med Wikimedia Enterprise bygges en tjeneste som skal gi bedre brukeropplevelser av Wikimedia-innhold utover Wikimedia-plattformene, og som samtidig er økonomisk selvbærende.
I følge en artikkel i Wired ønsker Wikimedia Foundation å synliggjøre den frivillige innsatsen som har bygd Wikipedia og stimulere de store gigantene til også å gi mer tilbake til det frivillige samfunnet.
Wikipedia 20 år
Kunnskaps-og integreringsminister Guri Melby har sendt en hilsen til alle wikipedianere i anledning 20-årsjubileet! Ta gjerne en titt på den. Husk du også fortsatt kan sende en gratulasjon!

Har du allerede betalt medlemsavgift for 2021? Hvis ikke kan du registrere deg som fortsatt medlem på denne siden.

Dette nyhetsbrevet postes av en bot. Gi tilbakemelding • Abonner eller avslutt abonnement