விக்கிமீடியா சிறப்புக்கூறுகள், ஜனவரி 2015

This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, January 2015 and the translation is 33% complete.

Here are the highlights from the Wikimedia blog in January 2015, covering selected activities of the Wikimedia Foundation and other important events from the Wikimedia movement.

விக்கிபீடியா 14 வயதையடைந்தது, மதிப்புமிகு எராஸ்மஸ் விருது 2015ஐப் பெறுகிறது

 

Desiderius Erasmus ஒரு புகழ்பெற்ற மனிதநேயர், அறிஞர் மற்றும் தத்துவ ஞானி.
Erasmus portrait by Hans Holbein, from Le Musée du Louvre and The Yorck Project. Public Domain.


ஜனவரி 15, 2015ல் பதினான்கு வயதையடந்தது. இதே நாளில், விக்கிபீடியா மற்றும் விக்கிமீடியா சமுதாயமும் ஐரோப்பாவின் சிறப்புமிக்க Erasmus Prizeஐப் பெற்றது. நாங்கள் பிரிமியம் எராஸ்மியேனம் நிறுவனத்திற்கு இவ்விருதிற்காக மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.Civility, Wikipedia, and the conversation on Gamergate

 
கலைக்களஞ்சியத்தினை உருவாக்குகையில் தலைப்புகள் கடினமாயிருக்கும்வேளையில் கூடி உழைக்கவேண்டியுள்ளது.
US Navy Photo by Johansen Laurel. Public domain.

The debates on Wikipedia about the Gamergate controversy have been heated. At times, contributors on various sides of the debate have violated Wikipedia’s standards of civility. The Wikimedia Foundation believes inclusion and diversity are essential to achieving the mission of free knowledge, and that civil discourse is key to making that happen.How high school student Jack Andraka used Wikipedia to research a new test for cancer

உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவன் ஜாக் ஆண்ட்ரகா தனது கணையப் புற்றுநோயறிச் சோதனை குறித்த ஆய்வினை விக்கிபீடியா எங்ஙனம் செயல்படுத்தியது என்பதைப்பற்றி பேசுகிறார்.
தாங்கள் இக்காணொளியை YouTube.com மற்றும் Vimeo.comலும் காணலாம் — அல்லது இங்கு லண்டனில் விக்கிமேனியா 2014லிருந்து அவரின் முழு பேச்சையும் காணலாம்.


After a family member died from pancreatic cancer, high school student Jack Andraka set out to find a cure for the disease, using Wikipedia as a primary reference for this research. His fast, inexpensive test may someday be used to detect pancreatic, ovarian and lung cancer.Wellcome Library donates 100,000 medical images to Wikimedia Commons

 
This image of a female blow fly (Chrysomya chloropyga) is part of the Wellcome Library’s medical image collection, now available on Wikimedia Commons.
Drawing by Amedeo John Engel Terzi. From Wellcome Library, licensed under CC-BY-4.0.


Wellcome Images provide free public access to their digital collection online, covering topics from medical and social history to current healthcare and biomedical science. The high resolution photographs and scans they just donated are used to illustrate a wide range of Wikipedia articles such as disease, art history, cartoons, sexuality and biographies. This collection can be browsed here on Wikimedia Commons.


செக் குடியரசில் விக்கிபீடியாவைத் தொகுக்க மூத்த குடிமக்கள் பயில்கின்றனர்

 

பிரேக் நகராட்சி நூலகத்தில் சிறப்பு வகுப்புகளில் தொகுப்பதற்காக மூத்த குடிமக்கள் பயில்கின்றனர்.
“Senior citizens class photo” by Pavla Pelikánová, licensed under CC-BY-SA-4.0.


A new training program in the Czech Republic shows senior citizens how to edit Wikipedia. Here are some of the lessons learned from three separate weekly classes held in Prague last year. After learning how Wikipedia works and how to edit it, participants edited a wide range of articles -- and about half of the registered senior citizens continued to edit after the program ended.


Try Content Translation: A quick way to create new articles from other languages

Video: How to translate a Wikipedia article in 3 minutes with Content Translation.
This video can also be viewed on YouTube (4:10). Screencast by Pau Giner, licensed under CC BY-SA 4.0


Wikimedia Foundation’s Language Engineering team announced the first version of Content Translation on Wikipedia. This new tool makes it easy to translate articles from one language to another. It is now available as a beta feature in 8 different languages.

Weekly edit-a-thons help create new articles about women and literature in Sweden

 

A happy group of Wikipedians gather for a weekly edit-a-thon in Gothenburg.
“Edit-a-thon photo” by Lennart Guldbrandsson, licensed under CC-Zero


During 2014, Wikimedia Sverige organized a new series of regular edit-a-thons and workshops focused on the Gender gap issue. Altogether, 35 weekly edit-a-thons were held in Gothenburg, the second largest city of Sweden. About 15 different Wikipedians edited over 100 different articles about women and literature.Fabrice Florin, Movement Communications Manager, Wikimedia Foundation
Andrew Sherman, Digital Communications Intern, Wikimedia Foundation


Posted on the blog on February 17th