Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/sq

Zgjidhja e anëtarve të Këshillit 2007
OrganizacionVetëm antarët e Komitetit të Komisionit e Zgjidhjeve të Wikimedias mund të modifikojnë këtë fletë në anglisht në meta.


Tungjatjeta të gjithve,

Procesi i zgjedhjeve të 2007 për Komisionin e të Besuarve (Board of Trustees) e Wikimedia Foundation do fillojë në 10 Qershor, 2007. Wikimedianët do të kenë mundësinë të zgjedhin tre individë që të raprezentojnë kontribuesit e Wikimedia nga gjithë bota. Tre kandidatët e sukseshëm do të zgjidhen për te Komisioni i të Besuarve për dy vjet, dhe afati mbaron në Qershor 2009. Antarët e Komisionit të Besuar u jepet autoriteti i fundit për vendimet për Wikimedia Foundation.

Zgjedhja do të përdor votat me miratim (en) me një software të dedikuar (ky po diskutohet tani). Më para fazës së votimit do të jetë një fazë nënshkrimi, ku çdo kandidatë do ketë nevojë të marë një numër specifik për miratimin e kandidaturës së tyre. Për votën finale, çdo votues do të lejohet të votojë për sa kandidatë ose të dojë. Kandidatët/ti me ë shumë vota do deklarohet i zgjedhur. Në qoftë se ka barazime, do të shpallet një zgjidhje e fundit.

Votimi do të bëhet në një kuti votimi sekreti (emri i votuesve dhe kandidateve të mbështetur nuk do të postohet në wiki). Numërimi i votave do të drejtohet nga një organizacion tjetër (third-party) që tani po kontaktohet.

KanditatëtEdit

Kandidatët e interesuar një formular regjistrimi në Meta nga 00:00, 10 Qershor, 2007 (UTC) në 23:59 23 Qershor, 2007 (UTC). Regjistrimet më të vonshme nuk do të pranohen. Për të tu pranuar si kandidatë, duhet të përmbushësh këto tre kushte të domosdoshme:

1. Duhet të kesh qënë një kontribues në të paktën një projekt për një vit deri më 1 Qershor, 2007, si është e treguar nga data e regjistrimit së nofkës (username) te redaktimi i parë, dhe duhet të ket kompletuar të paktën 400 redaktime me të njëjtin account në të njëjtin projekt nga 1 Qershor, 2007.

2. Duhet të vësh emrin tënd e vërtet dhe duhet të jesh të paktën 18 vjeç. (Because the identities of Board members are a matter of public record, it is not possible to hold a position on the Board of Trustees anonymously or under a pseudonym.)

3. Duhet të marësh të paktën numrin e kirkuar për miratimet nga votues të përshtatshëm. Miratimet duhen vënë nga miratuesit faqen e përshtatur gjatë periudhës së pranueshmërisë së kandidatit.

Kandidatët do kenë deri në dy javë për të prezantuar veten të tjerve në komunitetin Wikimedia me një deklaratë kandiduese. Koordinatorët përkthyes do të përkthejnë deklaratën kandiduese në një numër gjuhësh përpara se të fillojë zgjedhja. Kandidatët janë të lajmëruar që dorëzimet e deklaratave më shpejtë, do të kenë më shumë mundësi për tu përkthyer në shumë gjuhë para se të fillojë votimi.

VotersEdit

To be eligible to vote, a user must have been a contributor to at least one Wikimedia project for three months prior to June 1, 2007 (that is, by March 1, 2007), as indicated by the date of the user's first edit, and must have completed at least 400 edits with the same account by June 1, 2007.

Voters may endorse up to three candidates. Candidates may make endorsements of two candidates other than themselves. Further instructions regarding endorsements can be found at endorsement page.

Users may not combine edits from different projects to reach the threshold of 400 required for voting eligibility: they must have 400 on a single project, and for voting and endorsing, the first edit with that account must have been made not less than three months before June 1, 2007; for candidacy, less than 1 year before June 1, 2007.

Even if you meet the requirement to vote from several projects, you may only vote with one of the accounts.

TimelineEdit

Candidate entry:

  • Begins on Sunday, 0:00 June 10, 2007 (UTC)
  • Ends on Saturday, 23:59 June 23, 2007 (UTC)

Endorsement entry:

  • Begins on Sunday, 0:00 June 17, 2007 (UTC)
  • Ends on Saturday, 23:59 June 23, 2007 (UTC)

Voting:

  • Begins on Thursday, 0:00 June 28, 2007 (UTC)
  • Ends on ThursdaySaturday, 23:59 July 7, 2007 (UTC)

Voting will be by secret ballot (the names of voters and the candidates supported will not be posted on-wiki). The counting of votes will be conducted by an outside third-party organization now being contacted.

TranslatorsEdit

If you speak a language other than English, your help in translating this note and posting it to the Wikimedia projects in your language(s) would be appreciated. Once you have done so, please notify us on Meta at Board elections/2007/Translations#Wikimedia projects.

If you would like to help with the translation of other notices, please list yourself on Board elections/2007/Translations#Coordinators by languages.

For questions, you may post on affiliated election talk pages, or contact any member of the Election Committee (signed below).

Finally, we would like to wish all of the candidates the best of luck in this election.

Sincerely,
Kizu Naoko
Philippe
Jon Harald Søby
Newyorkbrad
22:42, 9 June 2007 (UTC), Wikimedia Board Election Steering Committee 2007