Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/cs

Volby do správní rady 2007
Organizace


Tento text je překladem oficálního anglického textu. V případě odlišností či nejasností se za závazný považuje anglický originál.

Vážení kolegové,

10. června 2007 začíná proces voleb do správní rady nadace Wikimedia. Uživatelé budou mít příležitost vybrat tři kandidáty, kteří budou reprezentovat celosvětovou komunitu Wikimedia. Tito kandidáti budou zvoleni do správní rady na dvouletý termín končící v červenci 2009. Členové správní rady mají konečné rozhodovací právo v záležitostech nadace Wikimedia.

Před samotným hlasováním proběhne schvalovací kolo, kdy bude každý kandidát muset získat určitý počet schvalovacích hlasů. Poté se použije systém výběrového hlasování, kde bude každý volič moci volit libovolný počet kandidátů. Kandidáti s největším počtem hlasů pak budou prohlášeni za zvolené. V případě nerozhodného výsledku proběhne druhé kolo voleb.

Hlasování bude tajné (jména voličů a jimi volených kandidátů nebudou uveřejněny na wiki). Sčítání hlasů provede externí organizace, se kterou je nadace v kontaktu.

Kandidáti edit

Zájemci o kandidaturu by měli vyplnit přihláškový formulář do 23. června 2007, 23:59 UTC. Později podané přihlášky jsou neplatné. Kandidát musí splňovat tyto požadavky:

1. Musí být alespoň rok přispěvovatelem nejméně jednoho projektu Wikimedia, počítáno od prvního příspěvku a k 1. červnu 2007, a mít k témuž datu nejméně 400 příspěvků na tomtéž projektu a s tímtéž účtem.

2. Musí zveřejnit své skutečné jméno a mít nejméně 18 let. (Protože jména členů rady jsou vedena v oficiálních veřejných záznamech, není možné byt členem rady anonymně nebo pod pseudonymem.)

3. Musí získat požadovaný počet schvalovacích hlasů od platných voličů. Tyto hlasy musí být v určeném datu umístěny přímo na určenou stránku.

Kandidáti mají až dva týdny ke své prezentaci komunitě prostřednictvím svých prohlášení. Překladatelé je pak před začátkem voleb přeloží do dalších jazyků. Doporučujeme zveřejnit prohlášení co nejdříve, aby měli překladatelé čas přeložit je do co nejvíce jazyků.

Voliči edit

Aby byl uživatel uznán jako platný volič, musí být alespoň tři měsíce přispěvatelem nejméně jednoho projektu Wikimedia, počítáno od prvního příspěvku a k 1. červnu 2007 (tedy od 1. března 2007), a mít k témuž datu nejméně 400 příspěvků s tímtéž účtem.

Voliči mohou dát schvalovací hlas až třem kandidátům. Kandidáti jej mohou dát dvěma jiným kandidátům. Další pokyny pro schvalovací hlasování naleznete zde.

Uživatel může volit pouze z jednoho projektu, i když splňuje požadavky na více z nich.

Harmonogram edit

Přijímání kandidatur:

  • Začíná v neděli 10. června 2007, 0:00 UTC
  • Končí v sobotu 23. června 2007, 23:59 UTC

Schvalovací hlasy:

  • Začíná v neděli 17. června 2007, 0:00 UTC
  • Končí v sobotu 23. června 2007, 23:59 UTC

Hlasování:

  • Začíná ve čtvrtek 28. června 2007, 0:00 UTC
  • Končí v sobotu 7. července 2007, 23:59 UTC

Hlasování bude tajné (jména voličů a jimi volených kandidátů nebudou uveřejněny na wiki). Sčítání hlasů provede externí organizace, se kterou je nadace v kontaktu.

Máte-li dotazy, můžete (anglicky) napsat na diskusní stránku některé z volebních stránek či zkontaktovat přímo některého z níže uvedených členů volební komise.

Přejeme kandidátům v těchto volbách mnoho štěstí.

Kizu Naoko
Philippe
Jon Harald Søby
Newyorkbrad
9. června 2007, 22:42 UTC, Přípravná komise voleb do správní rady Wikimedia 2007