Pemilihan Yayasan Wikimedia/2017/Terkini/Jawatankuasa Pengagihan Dana pengundian telah bermula