Bộ phận Pháp lý Quỹ Wikimedia/Bổ nhiệm Ủy ban/Thông báo/Ngắn

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation/Legal/Committee appointments/Announcement/Short and the translation is 100% complete.

Cơ hội mở ra cho Ủy ban Đoàn hội, ủy ban Thanh tra và Ủy ban Đánh giá Tình huống

Chào mọi người! Ủy ban Đoàn hội (AffCom), Ủy ban Thanh tra (OC) và Ủy ban Đánh giá Tình huống (CRC) đang tìm kiếm thành viên mới. Các nhóm tình nguyện này hỗ trợ về mặt cơ cấu và giám sát quan trọng cho cộng đồng và phong trào. Mọi người được khuyến khích tự đề cử hoặc khuyến khích người khác có khả năng ứng cử. Thông tin về vai trò của các nhóm, các kỹ năng cần thiết và cơ hội để ứng tuyển, vui lòng xem trên trang Meta-wiki.

Thay mặt nhóm Hỗ trợ của Ủy ban,