İletişim/Wikimedia markaları/2030 hareket markası projesi/Takvim

Outdated translations are marked like this.


2030 Hareket Markası Projesi sürecinin özeti ve takvimi aşağıdadır. It includes activities that will happen at each phase. Details will be added to each phase as the process advances.

[[File:Brand Project Timeline Overview (October 2020 update).pdf|800px|thumb|center|Brand Project Timeline Overview (October 2020 update)]]

Aşama 0: Planlama (tamamlandı)

Temmuz-Aralık 2019

Belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu sürecin planlanması.

Etkinlikler:

 • 2030 araştırma ve planlama topluluk incelemEsinden bulguları özetleme
 • ✓ Mütevelli Heyeti'ne proje teklifi götürme
 • ✓ İştirakleri ve topluluk göünllülerini gelecekteki marka değişikliğine rehberlik etmeleri için Marka Ağı'na davet etme
 • ✓ Proje tasarım ortağının seçimi: Snøhetta
 • ✓ Proje sürecini ve takvimi gelitirme
 • ✓ Marka Ağı ve hareket liderlerini kavram atölye çalışmalarına davet

Aşama 1: Kavram Geliştirme (tamamlandı)

Oslo'daki konsept çalışmasının özeti, Ocak 2020
Bengaluru'daki konsept atölyesinin özeti, Şubat 2020

Ocak - Nisan 2020

Çalışmaları proje boyunca yönlendirecek tek bir konsept oluşturmak için yüz yüze atölye çalışmaları ve çevrimiçi etkinlikler. Topluluk üyeleri, Wikimedia hareketinin kendileri için ne anlama geldiğini temsil eden kavramlar geliştirirler. Topluluk üyeleri daha sonra bu kavramlar hakkında geri bildirimde bulunmaya davet edilir. Bu geri bildirim, başlıca temaları ortaya koyan tek bir konsepti belirlemek için kullanılır.

Faaliyetler:

 • Three concept workshops, with community members from around the world, cohosted with the project design partner, Snøhetta:
  • Oslo workshop – 13–16 January. Report
  • Online workshop – 4–6 February. Report
  • Bengaluru workshop – 17–20 February. Report
 • Hareketteki katılımcılar için bildirim fırsatları (çevrimiçi etkinlikler):
  • ✓Kavram çalışması # 1: Özgür bilgi sizin için ne ifade ediyor? Snøhetta'nın web sitesi üzerinden veya tartışma sayfasında katılım. Egzersiz, Rapor
  • ✓ Konsept çalışması # 2: "Biz kimiz?" Wikimedia hareketini en iyi hangi kavramlar temsil ediyor? Snøhetta'nın web sitesi üzerinden veya tartışma sayfasında katılım. Egzersiz, Rapor
  • ✓ "Vakfın kendisi Wikipedia demeli mi?" Hakkında Topluluk tarafından yapılan yorum talebi RfC, Rapor
  • ✓ the wikimedia-l ("Marka Projesi: Biz hareket olarak kimiz? ? " yazışmaları)
  • ✓ Kavram çalışması # 3: Interconnection kavramını görselleştirme. Snøhetta'nın web sitesi üzerinden veya tartışma sayfasında katılım. Egzersiz
 • ✓Yaklaşan çalışmalar için yönlendirici bir fikir olacak olan birleşik kavramın - Interconnection (Bağlantı) - sunumu. Video sunumu Commons ve YouTube 'da mevcuttur. Blog yazısı, Rapor

Aşama 2: Adlandırma Sistemi Teklifi

Haziran - Temmuz 2020

Belirlenen kavram, süreç boyunca geri bildirimde tanımlanan diğer kavramlar ve temalarla birlikte, hareket için adlandırma sistemi tekliflerini geliştirmede kullanılır. Teklifler geri bildirim için topluluklarla paylaşılır. Topluluklardan teklifleri özellikle 2019 topluluk değerlendirmesinde ortaya çıkan Hareket Markası Kriterine göre değerlendirmeleri istenmektedir. Bir teklif seçilir ve iyileştirilir. The proposals are shared with the communities for feedback. Communities are asked in particular to evaluate the proposals against the Movement Branding Criteria, surfaced in the 2019 community review. One proposal is selected and refined.

Etkinlikler:

 • ✓Marka sistemini Mütevelli Heyeti ile 22 Mayıs toplantısında görüşme.
 • ✓ Marka sistemi tekliflerinin 16 Haziran günü canlı sunumu. Blog yazısı, Rapor
 • Office hours: 23 June at 16:30 UTC, 26 June at 0:00 UTC.
 • Movement-wide call for feedback 16 June-7 July. Participation on Meta and through surveys.
 • Community-run straw poll on naming issues. Poll
 • Board meetings on 24, 28 and 30 September to review renaming work.
 • Release raw data from surveys; release report on naming data.

Announcements:

Aşama 3: Tasarım Önerisi

To be determined with Board guidance

Düzeltilmiş adlandırma sistemi teklifi, hareket için belirlenmiş kavrama, gerçekleştirilen araştırmaya, hareketin 2030 hedeflerine ve toplulukların ihtiyaçlarına dayanan bir tasarım teklifi geliştirmek için kullanılır. Önerilen marka sistemi - düzeltilmiş adlandırma sistemi önerisi ile tasarım teklifi - geri bildirim için topluluklarla paylaşılır ve daha sonra daha da rafine edilir.

Aşama 4: Son düzelteme ve stil rehberi

To be determined with Board guidance

Tasarım öğeleri, varlıklar ve araçlar nihai geliştirme ve iyileştirme sürecinden geçer. Bunlar hareket dahilindeki herkesin görüntülemesi ve onaylanması durumunda kullanımı için hazır hale getirilir.

Bu aşama, Wikimedia Vakfı liderliğine ve Mütevelli Heyeti'ne tam teklifin sunulmasıyla sona eriyor.

Proje-sonrası: Markanın uyarlanması ve geliştirilmesi (Mütevelli Heyeti ve idari liderlikten onay bekleniyor)

To be determined with Board guidance (ongoing support provided)

Kurumsal uygulama:Vakfın uygulaması ve iştiraklerin isteğe bağlı katılımı