Wikimedia Czech Republic/Zpráva Rady z 16. 7. 2008

Zpráva o jednání Rady 16. července 2008Edit

Přítomni: 4 členové Rady; 1 člen Revizní komise; 1 další člen.

Z výsledků projednávání vybraných bodů programuEdit

  • Stav členské základny a majetku
    • Sdružení má 30 řádných členů.
  • Ověřování přihlášek
    • Rada ocenila ochotu řady členů pomáhat s ověřováním přihlášek, a proto ruší post několika stálých ověřovatelů. Zájemci o členství se mohou obracet na Radu, která jim v případě potřeby doporučí členy, kteří mohou ověření přihlášky provést.
  • Členství Sdružení v jiných organizacích
  • Různé
    • Rada vypracovala zásady zprostředkování akreditací tvůrcům svobodného obsahu, přijala nové zásady ochrany osobních údajů členů.

Další jednání Rady proběhne na kanále IRC 23. července ve 20:00 hodin.