Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Obecná pravidla

Slovníček Edit

cesta
1 akce následně popsaná v 1 tiketu. Cesta může mít i nulové cestovní náklady (např. Pražák půjde fotit do Národní galerie, kde zaplatí vstup a povolenku k focení).
téma
To, co byly dříve samostatné granty, tj. FČO, VOF, rozhledny, kroje apod. Téma kromě názvu a popisu obsahuje pravidla, která stanoví, co a jak má být v jeho rámci foceno, nahráno, či jinak zaznamenáno. Pro příklad vizte Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Žádost o vypsání tématu.
garant tématu
Interně "cedník". Jednotlivec nebo skupina lidí, která má na starosti téma. Mezi starosti garanta patří především kontrola, zda tikety týkající se daného tématu splňují očekávání na ně kladená (a sepsaná v pravidlech tématu). Garant tématu se na rozdíl od garantů původních grantových projektů nemusí starat o účty ani jiné papíry.
účastník
Interně "včelička". Účastník podnikne nějakou akci, zanese ji do trackeru, nahraje výsledné soubory, a dodá jízdenky/doklady/jiné papíry, které mu Wikimedia ČR následně skrze Mediagrant proplatí.

Pravidla Edit

Obecná Edit

 1. Jedna cesta může zahrnovat získávání médií do jednoho nebo více témat.
 2. K evidenci cest a jejich proplácení slouží tracker. Pokud jste někam jeli, zadejte cestu do trackeru, bez toho ji neumíme proplatit.
 3. V případě vážného podezření na nečestné či podvodné jednání ze strany účastníka má Oko možnost zamítnout vzniklé finanční nároky a vyloučit účastníka z budoucího zapojení do grantu.

Minimální požadavky na zacházení s médii Edit

 1. Soubory musejí být nahrány na Commons, a to pod nějakou z tamních akceptovatelných svobodných licencí. (A být i jinak legální, tj. například neporušovat autorská práva třetích stran.)
 2. Při nahrávání uvádějte co největší množství údajů o souboru a o jeho obsahu:
  1. Dbejte na vhodné a popisné pojmenování; nenechávejte číselná jména souborů z fotoaparátů, a dodržujte případná specifická doporučení pro daný obsah (například pro erby nebo vlajky).
  2. Nutný je vhodný a přesný popisek (pokud možno i v angličtině) a zařazení do příslušných tematických kategorií.
  3. Je vhodné přidávat zeměpisné souřadnice.
  4. Nesnižujte uměle kvalitu souborů ani z nich neodstraňujte metadata. (I po případných editacích fotografie ukládejte s Exif informacemi a podobně.)
 3. Nahrané soubory označte šablonou Mediagrantu.
 4. Získaná média vkládejte do vhodných stránek na projektech WMF (tedy kromě samotných Commons). Od každého zachyceného objektu stačí použít jednu fotku/nahrávku/etc. Pokud relevantní článek neexistuje, je velmi vhodné založit alespoň pahýl. (Cílem Mediagrantu je ilustrovat Wikipedii a její sesterské projekty; pouhé plnění již tak početných galerií na Commons tento cíl nenaplňuje.)

Proplácení Edit

 1. Typicky proplácené náklady jsou odůvodněné náklady zahrnující relevantní:
  1. cestovné
  2. vstupné
  3. poplatky za fotografování
  4. případné další náklady (příklad: pro vstup do dolu je potřeba mít vlastní helmu, nebo si ji lze za poplatek zapůjčit)
 2. Lze proplácet nocleh, nárok ovšem není automatický:
  1. je vhodné předem konzultovat s garantem tématu výběr zařízení a jeho cenu, aby byla úměrná charakteru cesty
  2. noclehy je vhodné využívat především k omezení nadbytečného cestování, nebo v případech kdy výrazně usnadní pořizování materiálů
   Příklad 1: Namísto 4 cest Praha/Brno + Brno/Praha lze podniknout jen 2 cesty a v cíli přenocovat. Ani potom ovšem nebude proplacen nocleh v apartmá hotelu Comsa, doporučujeme spíše cenově dostupnější penziony.
   Příklad 2: Pepíček jede do Bruntálu natočit tradiční závod Silážní střela, který začíná v sobotu v 6:30. Místo toho, aby vstával v půl třetí ráno a vystavoval se riziku, že při zpoždění vlaku bude muset jít pěšky přes bažinu, po konzultaci s garantem tématu raději odcestuje již v pátek večer a v Bruntálu přespí.
  3. je-li v dokladu zmíněný plátce (na faktuře, příjmovém dokladu, apod.), uveďte sdružení Wikimedia ČR
 3. Náklady cest se proplácejí v doložené výši, například při cestě veřejnou dopravou proplácí mediagrant cenu jízdenek.
  1. Cesty autem jsou hrazeny paušálně sazbou 5,- Kč/km.[pozn. 1] Ve zprávě o cestě (při zadávání akce do trackeru) uveďte trasu jízdy a počet ujetých kilometrů.
  2. Ve sporných případech může účastník být požádán o podrobnější údaje o cestě.
 4. Náklady se proplácejí, pokud existuje alespoň jedno téma, jehož nárokům cesta vyhovuje.
  Příklad 1: Pepíček jel z Brna do Kašavy a nafotil čtyři vesnice a pořídil video z májového průvodu. Existuji-li témata "foto vesnic" a "lidové veselice", Pepíček podmínku splnil a cesta se proplácí.
  Příklad 2: Anička jela z Prahy do Bruntálu a vyfotila tam světoznámou sbírku cigaretových krabiček. Protože krabičky od cigaret v rámci MG nedokumentujeme, nemůžeme jí cestu proplatit, i kdyby se fotky využily v už existujícím článku.
 5. Garant tématu hodnotí přínos cesty k danému tématu podle interních pravidel tématu v rozsahu 0-100 %. U bez výhrad odsouhlasených cest předpokládáme přínos 100 %.
 6. Celkové proplácené procento nákladů se vypočítává podle jedné z následujících metodik:
  1. Dosahuje-li alespoň jedno téma přínosu 50 %, celkové proplácené procento nákladů je pak rovno součtu všech dosažených procent, maximálně však 100 %.
   Příklad: Pepíček nafotil vesnice fajn, garant neměl žádné připomínky, takže tam je to na 100 %. Video z průvodu bylo trochu roztřesené, není to úplně ideální, ale stále dobře použitelné. Garant "lidových veselic" poradil jak držet kameru lépe a ohodnotil přínos tématu na 90 %. To dohromady dává přes 100 %, takže Pepíčkovi bude proplaceno všechno.
  2. Nedosahuje-li ani jedno téma přínosu 50 %, celkové proplacené procento nákladů je pak rovno nejvyššímu dosaženému procentu v kterémkoliv ze zúčastněných témat.
   Příklad: Pepíček všechno udělal úplně blbě, z vesnic má jen rozmazané fotky z hospod a na videu zabírá jen svoje boty. Garant "foto vesnic" přes veškeré úsilí nedokázal najít skoro nic užitečného a ohodnotil to na slabých 10 %, garant "lidových veselic" nakonec v záznamu našel deset vteřin kdy je vidět průvod s mávátky a dal za to 30 %. Pepíček dostane proplacen ekvivalent toho nejlepšího, co se mu povedlo: 30 % nákladů.
 7. Oko může proplácenou částku snížit nebo výdaje neproplatit, pokud byla cesta výrazně nehospodárná nebo ve zprávě o cestě byly uvedeny nepravdivé údaje.

Další principy Edit

Tato pravidla nejsou neměnná a mohou být v průběhu času upravována podle aktuálních potřeb a podle zhodnocení dosavadního vývoje.

Garanti jednotlivých témat si mohou stanovit svá vlastní doplňková pravidla pro dané téma, která ovšem nesmějí být v rozporu s těmito pravidly. Případné rozpory konzultuje garant tématu s okem, které může schválit výjimku.

Oko může v konkrétních případech schválit výjimku z některého z bodů, je-li prokazatelné, že nebylo možné daný bod dodržet. (Příklad: V obci jsou ubytovací zařízení s cenou do 300/noc. V obci je ale jízda králů (která je účelem cesty), tak všechna zařízení zvednou ceny na minimum 500/noc - pak není možné dodržet podmínku, že nocleh je levnější než opakovaná doprava.) Tyto výjimky je ovšem nanejvýš vhodné konzultovat dopředu, zpětné posuzování nese riziko neschválení nebo schválení jen částečné úhrady.

Hromadné akce Edit

Pro hromadné akce (společné fotografování, workshopy apod.) se přiměřeně použijí předcházející pravidla. Každou akci však posuzuje Oko individuálně.

Při těchto akcích je možné proplatit občerstvení až do výše stravného daného pravidlem ˆ"Cesty členů sdružení" platným ve sdružení Wikimedia ČR. Vždy je však nutné dbát na hospodárnost těchto výdajů – nelze tedy na každou akci automaticky nárokovat maximální výši stravného. Částku stravného nemohou dostat přímo účastníci, ale pouze organizátor akce, který za ni nakoupí potraviny nebo občerstvení.

Požadavek na občerstvení je třeba se stručným zdůvodněním uvést již v žádosti o proplacení (jednorázové) akce.

Poznámky Edit

 1. Do 31. 7. 2013 to bylo 4 Kč/km.