This page is a translated version of the page Wikimania/2010 and the translation is 87% complete.

Wikimania organization summaries: Comparative20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027

Wikimania 2010

Wikimania 2010 đã được tổ chức tại Gdansk, Ba Lan.

Thông tin tổng quan:

 • Wiki chính thức: https://wikimania2010.wikimedia.org
 • Địa điểm: Gdansk, Ba Lan, Polish Baltic Philharmonic và Polish Maritime Museum bên cạnh[1].
 • Số người tham dự: khoảng 500[2]
 • Số quốc gia có người tham dự: 67[3]url
 • Ngôn ngữ hội nghị:
 • Chi phí tham dự:
 • Accommodation: Hotels and student dormitories: Dom Studencki Nr 1 Akademii Medycznej (396 beds), Dom Studencki Nr 1 Akademii Muzycznej (70 beds), Dom Studencki Nr 2 Akademii Muzycznej (136 beds), Dom Studencki Akademii Sztuk Pięknych (more than 10 rooms)

Chương trình:

 • Link to program proceedings:
 • Video phiên họp:
 • Trước cuộc họp:
 • WMF organizational meetings, special meetings:
 • Phần mềm chương trình được sử dụng:
 • Quá trình kiểm tra chương trình sử dụng:
 • Chủ đề: (3 chủ đề) Con người và cộng đồng; Kiến thức và hợp tác; công trình hạ tầng xã hội
 • Types of submissions: talks, open space meetings, birds of a feather groups, and lightning talks. Submissions for workshop, tutorial, panel, and presentation.
 • Số phiên song song: 4.
 • Program committee: 54 volunteers signed up to review proposals; the proposals were reviewed informally[5].

Hình ảnh:

Kế hoạch:

Chi phí và nguồn quyên góp:

 • Tổng chi phí: Chi phí ước tính cho cuộc bình chọn € 277.100 / khoảng $ 382.002
 • Tổng chi phí học bổng:
 • Tổng số học bổng được trao tặng: WMF[6]
 • Liên kết đến chia chi phí:
 • Nguồn hỗ trợ từ WMF:
 • Chi phí đăng ký: không thông tin có thể online.

Báo cáo:

Thương hiệu

Tham khảo