WQ/2/administration/nl

< WQ‎ | 2‎ | administration

Waar kan ik informatie vinden over de Foundation?
Recente informatie over de Foundation kun je vinden in deze kwartaalnieuwsbrief, op de speciale mailinglijst ([1]), op de Wikimedia Meta-wiki ([2]) en op de website van de Foundation ([3]). De Foundationwebsite is aan het begin van de herfst erg uitgebreid: er werd een basisopzet gemaakt voor de meest belangrijke pagina's en de meeste van deze pagina's werden vertaald in 10 talen. Op dit moment zijn op de website van de Foundation 38 gebruikers aangemeld, die veel verschillende talen als moedertaal hebben. De website maakt momenteel echter een behoorlijk rustige fase door.

Hoe brengt bestuur zijn boodschappen over?

Dominoes sml.JPG

Activiteiten van bestuur worden bijgehouden op Wikimedia Meta ([4]) en op de website van de Foundation ([5]). Communicatie vindt ook plaats via e-mail, op de foundation-l mailinglijst, die open is voor het publiek, en ook het archief van deze lijst is openbaar. Leden van bestuur zijn ook regelmatig te vinden op IRC-kanaal #Wikimedia op het Freenode-netwerk ([6]).

Het algemene mailadres, board(at)wikimedia.org, kan ook gebruikt worden voor allerlei verzoeken en vragen. Dit adres is echter niet langer besloten. Alle mails worden doorgestuurd naar een ticketsysteem, OTRS ([7]), en kan beantwoord worden door zowel een lid van bestuur als door enkele betrouwbare gebruikers. OTRS beheert ook de mail voor informatie over de Duitse lokale Wikimedia-afdeling en ook informatieverzoeken in het Engels en het Duits.

Tot slot zijn Jimbo, Angela en Anthere blogs begonnen, als onverschrokken onderzoekers. Angela's blog ([8], in het Engels) is de meest uitgebreide, voor wat betreft informatie over Wikipedia. Lees het eens als je informatie wil over de nieuwste Wikipedia-features of alles wat te maken heeft met wikisearch. Jimbo ([9], ook in het Engels) nam de gelegenheid om te vertellen over gratis software, terwijl Anthere ([10] in het Frans) besloten heeft haar blog te gebruiken voor het uiten van haar vrije mening en heeft zich gericht op het bekender maken van Wikimediaprojecten in de Franstalige wereld, in het bijzonder met de hoop om het Franssprekende deel van Afrika te bereiken.

Legt het bestuur haar activiteiten ergens vast, of worden ze ergens gepubliceerd?
Er zijn afgelopen herfst verschillende bijeenkomsten geweest van het bestuur.

Het bestuur heeft ook een aantal gelegenheden gehad om elkaar in het echt te ontmoeten: in Rotterdam in november (de dag na de bijeenkomst van wikipedianen) en in New York City, voor de bijeenkomst van de OSI. Er werden verschillende onderwerpen besproken, zoals plannen voor toekomstige bijeenkomsten, de vraag of de Wikimedia Foundation betrokken moet raken bij politieke activiteiten, hoe lokale afdelingen meer betrokken kunnen raken bij de activiteiten van de Wikimedia Foundation en een open discussie over welke rol het bestuur zou kunnen krijgen in de toekomst. Al deze onderwerpen waren makkelijker te bespreken in het "echte leven" in de lounge van een jeugdherberg dan via IRC of email.

Het leven met het bestuur
Michael en Tim waren niet erg actief het afgelopen trimester, hoewel Michael heeft geholpen met de financiële afwegingen na de laatste fondsenwervingsactie.

De afgelopen maanden zijn erg druk geweest voor Angela, Jimbo en Anthere, met veel leuke en interessante ontmoetingen met wikipedianen (zie ook het overzicht van ontmoetingen elders in deze nieuwsbrief), en interviews met kranten, websites en radiostations voor alle bestuursleden. Wikipedia wordt beroemd, en ons project trekt veel aandacht en interesse.

Jimbo en Angela zijn twee weken bij de BBC geweest (zie het speciale verslag hierover) terwijl Anthere verhuisde naar een nieuw huis met veel ruimte en een tuin, maar geen telefoonlijn, dus ze zat een aantal weken zonder internet. Anthere was in staat contact te houden en actief te blijven dankzij een internetverbinding op haar werk en af en toe een bezoek aan het computerlokaal van de lokale universiteit, maar ze had niet de gelegenheid om aan haar wikipediholistische behoeften te voldoen, noch om toegang te krijgen tot IRC.

Anthere stelde de steun tijdens haar verplichte vakantie op prijs. Gebruik van de wikipatch, die ze door Ryo en Notafish toegestuurd kreeg via de snailmail, kan ze zeer aanbevelen aan alle wikipediholisten.

Hoe kan ik lid worden van de Foundation?
Er is een aantal besluiten genomen aangaande lidmaatschap ([11]). De visie van bestuur wat betreft lidmaatschap is veranderd na reflectie en discussie met gebruikers.
Oorspronkelijk stelde men zich voor dat een groot deel van het geld waar het project van afhankelijk is, afkomstig zou zijn van lidmaatschapsgelden, vandaar dat er over gedacht werd de lidmaatschapbijdrage behoorlijk hoog te maken (ongeveer 100 dollar). Sommige bestuursleden waren geen voorstander van zo'n hoog bedrag en het werd al snel duidelijk dat het grootste deel van de inkomsten van de Foundation afkomstig zou zijn van andere bronnen. Verdere discussie leidde tot het besluit om de lidmaatschapsbijdrage te stellen op 36 dollar (voor niet-gebruikers) en 12 dollar (gereduceerd tarief).

Na gesprekken met Jamesday en Kate werd het vrijwilligerslidmaatschap veranderd in een instemmingsprocedure in plaats van een automatisch lidmaatschap voor gebruikers.

Aan de technische ontwikkeling van het lidmaatschapssysteem wordt de komende maanden gewerkt.

Worden de ontwikkelaars op dit moment betaald?
In juli 2004 werd de Wikimediaontwikkelaars gevraagd naar hun mening over de haalbaarheid van een bonussysteem voor ontwikkelaarstaken, waarna het bestuur een systeem uitprobeerde voor betalingen en andere beloningen voor ontwikkelaars die er voor kiezen aan bepaalde taken te werken. We hebben voorgesteld deze werkwijze vier maanden uit te proberen alvorens deze te evalueren.

De afgelopen drie maanden heeft het bestuur een klus voorgesteld die verband houdt met het ontwikkelen van het systeem voor de lidmaatschapsadministratie (een klus die van groot belang is voor de Foundation zelf, dus waarschijnlijk niet omstreden). Meer dan 2 maanden na dat voorstel maakte Tim Starling een offerte, die eind november werd geaccepteerd. Het systeem zal tegen betaling ontwikkeld worden tegen het eind van 2004 of begin 2005.

Er zijn geen andere voorstellen gemaakt door bestuur, er was er wel een suggestie gedaan door een ontwikkelaar, maar die is niet overgenomen.

Dit lijkt te betekenen dat betaald worden per klus niet extra motiverend is voor ons ontwikkelaarsteam. Meer informatie over de werkwijze van betalen die nu wordt uitgeprobeerd, is te vinden op [12]. Alle Wikimediadeelnemers worden aangemoedigd deze werkwijze te evalueren wanneer de proefperiode voorbij is.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de brief van de oprichter op pagina 2 van deze nieuwsbrief.

Wat gaat er gebeuren met domeinnamen?
Jasonj heeft de volledige lijst van domeinnamen die momenteel door de Foundation geregistreerd zijn ([13]). Sommige domeinen in andere landen zijn eigendom van andere mensen; GerardM zorgt bijvoorbeeld voor een paar .nl domeinnamen. De Franse domeinnaam www.wikipedia.fr is overgenomen door een cyberkraker in de herfst van 2004. De Franse wikipedianen hebben besloten er voorlopig niets aan te doen en de kraker heeft van de domeinnaam een doorverwijzing gemaakt naar wikipedia zelf. Helaas wordt de Russische domeinnaam www.wikipedia.ru gebruikt door een cyberkraker die er geld mee verdient.

In de loop van het volgende trimester zullen er beslissingen worden genomen over welke domeinen we in bezit willen krijgen. Veel gebruikers zouden graag zien dat het domein van alle projecten in hun eigen land gekocht wordt, maar de kosten die verbonden zijn met het kopen van zoveel domeinnamen zijn te hoog om dat op lange termijn vol te houden. We hopen dat de registratie van de verschillende handelsnamen het probleem zal verminderen.

Privacy op Wikimediaprojecten
Zoals door verschillende gebruikers is gevraagd, is er eindelijk een privacyverklaring in ontwikkeling, die afgerond en vertaald zou moeten zijn in het eerste trimester van 2005. Hou je niet in als je commentaar hebt ([14]).

Lokale afdelingen
Anthere is betrokken geweest bij het opzetten van de Franse afdeling, Wikimédia France (zie het speciale verslag hierover) en zij is nu lid van het bestuur daarvan. Er zijn nu twee lokale afdelingen, elk met een heel verschillende wettelijke constructie, wat de nadruk legt op de verscheidenheid van mogelijkheden voor de afdelingen. De Franse afdeling is een wettelijke vertegenwoordiging van de Wikimedia Foundation in Frankrijk. De Franse en Duitse afdelingen hebben gemeen dan zij beide gebaseerd zijn op een land, niet op een taal (hoewel beide hun activiteiten over de landsgrenzen heen willen uitbreiden).

Verschillende andere projecten hebben gesproken over het opstarten van lokale afdelingen, in het bijzonder de Nederlandse en Italiaanse wikipedia's. Sommige gebruikers hebben interesse in het opzetten van afdelingen die gebaseerd zijn op talen in plaats van landen, of misschien zelfs een Europese afdeling.

Wikimedia Foundation en politieke betrokkenheid
Gedurende de herfst zijn er discussies geweest over de politieke betrokkenheid van de Foundation en van haar locale afdeling Wikimedia France. Het bestuur geeft te kennen dat ze activisme in het algemeen niet wil steunen, en in het bijzonder geen activisme wil steunen dat niet direct verbonden is met onze bezigheden. Elke betrokkenheid, zoals het tekenen van een petitie, moet zorgvuldig bekeken worden en moet alleen geuit worden met heel grote instemming van de gemeenschap.

De toekomst van het bestuur
In de herfst heeft het bestuur gesprekken gevoerd over zowel de betrokkenheid van de lokale afdelingen als over de toekomst van het wikimediabestuur zelf. Wat betreft de lokale afdelingen, staat het bestuur open tot alle discussies en voorstellen die de afdelingsleden hebben. Maar hier alsjeblieft ook gebruik van.

Voor wat betreft het bestuur zelf zijn Anthere, Angela en Jimbo het erover eens dat de huidige situatie moeilijk vol te houden is. De werkzaamheden van het bestuur worden voornamelijk verricht door drie mensen, waarbij veel ondersteuning nodig is van andere wikimedianen om het handelbaar te houden. Er is voorgesteld om het aantal bestuursleden, of in ieder geval het aantal actieve bestuursleden, te vergroten.