Bị cấm trên vi-wiki edit

Nguyentrongphu, giải thích tại sao tôi không làm gì sai (tài khoản tôi trên vi-wiki là của tôi, không phải của người khác) mà bạn đã cấm tôi không cho tôi sửa đổi vi-wiki (cộng thêm trang thảo luận và email)? Bạn có thể bỏ cấm cho tôi được không? Power Hacks (discussion) (contributions) 15:29, 21 May 2024 (UTC)Reply