درخواست آزادی حساب کاربریEdit

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/کاربر:Seeadkarami لطفا این کاربر را آزاد کنید ، ایشان ویرایش بی طرفان در مقاله سمیر قنطار گذاشت اما کاربر https://fa.m.wikipedia.org/wiki/:Luckie_Luke از یک مدیر خواست که او را مسدود کنند همچنین مطالب با منبع مقاله را حذف کرد ومقاله را یکطرفانه کرد و واقعیت هارو حذف کرد میتوانید ببیند در صفحه سمیر قنطار به زبان فارسی. این مسدودیت از سیاست های ویکی پدیا نیست کاربر seeadkarami یک عضو فعال حقوق بشز است.

Invitation for Functionary consultation 2021Edit

Greetings SWMT member,

I'm letting you know in advance about a meeting I'd like to invite you to regarding the Universal Code of Conduct and the community's ownership of its future enforcement. I'm still in the process of putting together the details, but I wanted to share the date with you: 10 July, 2021. I do not have a time on this date yet, but I will let you soon. We have created a meta page with basic information. Please take a look at the meta page and sign up your name under the appropriate section.

Thank you for your time.--BAnand (WMF) 03:21, 3 June 2021 (UTC)Reply[reply]