سلام مهدی عزیز. از این که دیر پاسخ می‌دهم پوزش می‌طلبم. ممنون که من را در جریان گذاشتید. لطفاً لینک بدهید تا بحث را بتوانم دنبال کنم. Huji 14:24, 23 August 2008 (UTC)