FDCEdit

Komitetu ds. Rozporządzania Środkami? Komitetu Funduszy Upowszechniania? korzystasz z autotranslatora do tłumaczenia nazw własnych? Tar Lócesilion (queta) 14:00, 7 May 2015 (UTC)

Wikipedysta wielką Literą, tak jakby Rzeczowniki z Zasady były pisane wielką Literą? dalej Kandydatury do FDC oraz Rzecznika FDC zamiast na Rzecznika. Jeżeli chcesz tłumaczyć, to rób to ostrożniej. Swoją drogą, nie wiem, dlaczego doszedłeś do wniosku, że nazwy organów należy tłumaczyć na język polski. To powoduje, że ludzie używają takich terminów jak Fundacja Wikimedia Polska. Tar Lócesilion (queta) 14:18, 7 May 2015 (UTC)
  1. Jeżeli nie korzystasz, to jakim sposobem utworzyłeś formę Komitetu Funduszy Upowszechniania?
  2. Rzeczowniki pospolite piszemy małą i nie ma od tego wyjątków.
  3. Przywołane przez Ciebie przykłady to oficjalne, konsekwentnie, jednolicie stosowane tłumaczenia tekstów prawniczych/prawnych, podczas gdy w tłumaczeniach nazw ruchu Wikimedia panuje niepisana zasada, że nazwy podajemy w oryginale, żeby było wiadomo, jak lokalizować desygnat. Wikimedia Foundation Inc. jest osobą prawną wg prawa amerykańskiego i tylko szkodę przynosi sytuacja, kiedy ludzie (np. dziennikarze, ale też początkujący wikipedyści) nie rozróżniają afiliacji powiedzmy FDC od Komisji Wikigrantów.
W Wikipedii jest takie zdanie: Nie zabieraj się jednak do tłumaczenia bez odpowiedniej znajomości języka obcego! - kiedy tłumaczymy nazwy oficjalne, nie możemy się za to zabrać, jeżeli nie wiemy 1. czy w ogóle je tłumaczyć 2. czy nie istnieje jakieś oficjalne tłumaczenie. Tar Lócesilion (queta) 21:58, 7 May 2015 (UTC)