(en) I do not use this account anymore. Contact me on my personal account discussion page!
(fr) Je n'utilise plus ce compte. Contactez-moi sur la page de discussion de mon compte personnel !
(nl) Ik maak geen gebruik meer van dit account. U kunt gaan in contact met mij op mijn persoonlijke account overlegpagina!
À bientôt ! :-)