การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Movement Charter/Drafting Committee/Elections/Results/Announcement

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Movement Charter/Drafting Committee/Elections/Results/Announcement พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2021-10-31

The announcement of the members of the Movement Charter Drafting Committee is coming close. We would like to announce the results in as many languages as possible and kindly ask for your support. It is less than 100 words, we would appreciate your help a lot and it is just a few minutes.

Thank you for your continuous support!

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 13:30, 29 October 2021 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-01-10

This year four seats of the WMF Board of Trustees are to be newly filled and there will be a Call for Feedback about the Board of Trustees selection processes from 10 January to 7 February 2022.

The Movement Strategy and Governance team is supporting this Call for Feedback. For widest outreach across the Wikiverse we kindly ask you to support this by helping us out with additional translations.

Postscriptum: During the last year many of you have helped us a lot to reach out to many different communities by translating in dozens of languages. We are utterly grateful for this - thanks to all of you for your ongoing support! You are the best!

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 17:24, 7 January 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-01-13

Hi all,

the Movement Strategy and Governance team is asking you for your help. We want to invite communities globally to a Call for Feedback about the Board of Trustees selection processes from 10 January to 7 February 2022.

We want to send out a message next Friday to all communities in as many languages as possible. It is only 130 words! Your help is very much appreciated!

Thank you for your time!

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 21:01, 11 January 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Template:Education/News/Contents

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Template:Education/News/Contents พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 08:46, 22 January 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Template:Education/News/Drafts

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Template:Education/News/Drafts พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 08:59, 22 January 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Education/Newsletter/January 2022/Headlines

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Education/Newsletter/January 2022/Headlines พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือสูง กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-01-24

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 17:25, 22 January 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Education/Newsletter/January 2022

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Education/Newsletter/January 2022 พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 17:28, 22 January 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Leadership Development Task Force/Call for Feedback Announcement

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Leadership Development Task Force/Call for Feedback Announcement พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-02-07

Good day to you from Movement Strategy and Governance! The coming weeks see a Call for Feedback concerning the creation of a movementwide Leadership_Development_Task_Force. We are announcing it by a short message of only 60 words to be distributed globally on Tuesday. Global distribution asks for native language support, so we kindly ask for your help to have as many translations as possible available. It should be a few minutes of work only. Thank you very much for your help, MediaWiki message delivery (talk) 10:12, 4 February 2022 (UTC)

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 10:12, 4 February 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: ContribuLing 2022

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า ContribuLing 2022 พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือปานกลาง


การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 12:05, 12 February 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 15:17, 22 February 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Ukraine's Cultural Diplomacy Month

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Ukraine's Cultural Diplomacy Month พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 01:49, 2 March 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Translations พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-03-06

Next Monday the ratification for the UCoC Enforcement Guidelines starts, an important step concerning an important document. We would like to invite people from all the global communities to take part in this process.

To make the voting available in as many native languages as possible, we would appreciate your help in translations!

This is 189 words only, just a few minutes of simple work and it is an important contribution to strengthen your community's voice.

Thank you very much for your help, DBarthel (WMF)


การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 13:50, 4 March 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: ContribuLing 2022/Program

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า ContribuLing 2022/Program พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือปานกลาง กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-03-31

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 15:48, 26 March 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: GLAM School/Questions

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า GLAM School/Questions พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-12-31

GLAM School is a project by AvoinGLAM to chart out, uncover, and support practices that help GLAM professionals, GLAM-Wiki volunteers, Open GLAM advocates and others to be more empowered to contribute to Wikimedia and other open projects. In 2022 we are conducting surveys, chats, and interviews across organizations and networks involved in providing Open Access to cultural heritage. This page lists the questions that are used in the survey and the interviews.

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 08:50, 26 April 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: VisualEditor/Newsletter/2022/April

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า VisualEditor/Newsletter/2022/April พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่: ขอบคุณ!

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 16:52, 27 April 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: GLAM School/Questions

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า GLAM School/Questions พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-12-31

Thank you for the wonderful work you are doing!

I have made a couple of small modifications to the existing text and added one new section. I hope you would be willing to have a look at those.

Thank you again!

Cheers, Susanna

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 07:05, 29 April 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: GLAM School

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า GLAM School พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2022-12-31

The GLAM School main page is ready for translation. I hope the syntax still remained correct after I changed the page a lot. Thank you for your amazing help!

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 18:18, 4 May 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Wikimedia Foundation elections/2022/Announcement/Board voter email

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Wikimedia Foundation elections/2022/Announcement/Board voter email พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือสูง


Hi all!

The community vote of this year's Board Elections are close. As always voter mails will be sent out. To invite as many community members as possible in their native tongue your help is very much appreciated. While there are already plenty of translations we would appreciate you to check for languages still missing and to contribute translations for these.

The mails are short, just a bit about two times 200 words, a few minutes of work.

Your support is very important as it helps communities to learn about the election and to cast their vote.

Best, Denis Barthel (WMF)

(Movement Strategy and Governance)

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 12:50, 9 August 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Announcement

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Announcement พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือสูง


"Dear translator, we are looking for translations on this announcement to go as an invite for Asia-Pacific Wikimedia communities involvement in the ongoing consultation. Please let me know if you have any further questions. Thanks!

On behalf of the UCoC Project Team,

Ramzy Muliawan"

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 16:16, 9 September 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Global rights

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Global rights พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:Global rights is a useful page that has information about global user rights. Kindly help to translate them into your language.

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 14:50, 12 September 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Admin activity review/Notice to communities

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Admin activity review/Notice to communities พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:Localisation of notice template needed for yearly AAR. Check and translate Admin activity review/Notice to inactive right holders if needed as well.

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 14:23, 15 September 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Announcement/Consultation Close

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Universal Code of Conduct/Revised enforcement guidelines/Announcement/Consultation Close พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือปานกลาง


การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 02:16, 13 October 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Template:2030 movement brand project nav/text

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Template:2030 movement brand project nav/text พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:Kindly help to translate into your language for Wikimedia 2030.

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 04:54, 28 November 2022 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Tests

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Tests พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือต่ำ


= This is a test message, please ignore = = ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସନ୍ଦେଶ, ଦୟାକରି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ =

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 17:37, 13 January 2023 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Tests

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Tests พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือต่ำ


= This is a test message, please ignore = = ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସନ୍ଦେଶ, ଦୟାକରି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ =

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 17:44, 13 January 2023 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: ContribuLing 2023

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า ContribuLing 2023 พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:


กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2023-02-28

ContribuLing is a Wikimedia event focusing on collaborative tools and minority languages.

Please consider translating the page and - why not - proposing a presentation or a workshop!

Thank you very much, on behalf of the organizing committee

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 10:17, 2 February 2023 (UTC)

การแจ้งเตือนการแปลภาษา: Wikimedia Foundation Legal department/2023 ToU updates/LandingCNTranslate

สวัสดี Akkhaporn

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้แปลภาษาเป็นภาษาไทย บน Meta ขณะนี้ หน้า Wikimedia Foundation Legal department/2023 ToU updates/LandingCNTranslate พร้อมสำหรับการแปลแล้ว คุณสามารถแปลไดที่นี่:

ระดับความสำคัญของหน้านี้คือสูง กำหนดเวลาเส้นตายของการแปลหน้านี้ 2023-02-22

Wikimedia Foundation Legal Department is starting a feedback cycle to discuss updating the Wikimedia Terms of Use on February, 21.

We would like to hear from communities all over the world. Your help in translating a banner is very much appreciated. It is just 19 words in two sentences.

Due to technical reasons the link above leads to a landing page. To translate the banner directly, please click https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=Centralnotice-tgroup-wmftou2023&language=abc

Thank you for your help!

การช่วยเหลือของคุณนับเป็นพระคุณอย่างมาก ผู้แปลเช่นคุณช่วยให้ Meta เป็นชุมชนหลากภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับในอนาคตได้

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงานการแปลภาษา Meta‎, 20:08, 20 February 2023 (UTC)

Return to the user page of "Akkhaporn/Archive 5".