בן 30, ספרן בספריית מכון סאלד, לובב אירוויזונים, משחקי לוח וקופסה