Polski Wikipedysta, włączony w rozwój poslkiej Wikipedii od początku lutego 2005. W szczególności rozijane tematy: obozy niemieckie 1933-1945, Szoa, Religia, Historia...

Wikipédien polonais, engagé dans le développement de la Wikipédie polonaise depuis le début février 2005. Thèmes décrits: Camps de concentration nazi, Shoa, Religion, Histoire...

Polish Wikipedian, involved in the development of the Polish Wikipedia from the beggining of February 2005. Described subjects: Nazi Concentration Camps, Shoa, Religion, History...

Mail: wiki.wulfstan {at} gmail.com


Southern Bucovina (Romania)
Suwalki region (Poland)
Canoe way in Nord-East Poland