User:Tangotango/Mayflower/Translation/sv

Thank you for translating the Mayflower interface.

Please note that the localizations are not updated automatically for security reasons. Please notify me if you make any edits to this translation. Thank you!

<?php
/*
Mayflower - Swedish language file 2.02
*/
//Write this in your own language, replacing with a link to your own user page:
$lang['MF_TRANSLATOR'] = 'Svensk översättning av <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Bromskloss">Bromskloss</a>.';

$lang['MF_SEARCH'] = 'Sök';
$lang['MF_ADVANCED_SEARCH'] = 'Avancerad sökning';
$lang['MF_NEWEST_FIRST'] = 'Nyast först'; //Keep this short
$lang['MF_RELEVANT_FIRST'] = 'Mest relevanta först'; //Keep this short

$lang['MF_SEARCHING'] = 'Vänta, söker efter "%s"...';
//Don't make this too long. If you can, make it similar in length to the English:
$lang['MF_QUERY_PROMPT'] = 'Skriv in ett eller flera ord som beskriver det du söker:';
$lang['MF_SHOW'] = 'Visa:';

$lang['MF_FATAL'] = 'Mayflower råkade ut för ett otäckt fel. Beskrivning av felet: %s.'
.' Det är förmodligen tillfälligt och kommer lagas så småningom.';

$lang['MF_ALL_STOPWORDS_C'] = 'Inga sökbara ord';
$lang['MF_ALL_STOPWORDS'] = '<p>Inga av de ord du angav kunde användas för sökning.
För att vara snabbare på att söka och lättare att använda bortser Mayflower från mycket korta ord och vissa ord som ofta ingår i bildbeskrivningssidor.</p>
<ul><li>Undvik ickelatinska bokstäver.</li>
<li>Undvik en- och tvåbokstavsord.</li>
<li>Undvik att söka efter vanliga, engelska ord ("and", "or", etc).</li>
<li>Undvik ord som ofta används på bildbeskrivningssidor ("wikimedia", "license", etc).</li></ul>
<p>Vi är medvetna om att dessa restriktioner försvårar sökning inom vissa ämnesområden, men de är nödvändiga för att Mayflower inte ska arbeta allt för långsamt och vi ber dig ha förståelse för detta.</p>';

//If you don't feel like translating these two, you don't need to. It will almost never appear.
$lang['MF_TOO_MANY_USERS_C'] = 'Ajaj, för många användare';
$lang['MF_TOO_MANY_USERS'] = '<p>Användandet av detta sökverktyg har tyvärr överskridit den gräns som administratörerna för verkygsservern har satt. Var vänligen sparsam med att uppdatera denna sida för att inte belasta servern i onödan.</p>
<p>Du kan också använda<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Newimages">sökfunktionen</a> på Wikimedia Commons, som även medger sökning på filnamn.</p>
<p>Vi ber om ursäkt för besväret och ber dig ha tålamod.</p><ul>
<li><a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Tangotango/Mayflower">Mer information</a></li>
<li><a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:Tangotango/Mayflower">Synpunkter and förslag</a></li>
</ul>';
//End no-need-to-translate strings

$lang['MF_NO_RESULTS_FOUND_C'] = 'Inga sökträffar';
$lang['MF_NO_RESULTS_FOUND'] = '<p>Vi har tyvärr inga filer som matchar "%s".</p>
<ul><li>Kontrollera att du har stavat rätt.</li>
<li>Försök med synonymer till de ord du sökte på.</li>
<li>Minska antalet sökord om du angav fler än ett.</li>
<li>Ta bort begränsningar av sökområdet om du angav sådana under "Avancerad sökning".</li>
</ul>';

//If you need to swap the order, use %1$s and %2$s instead.
//   (e.g. Search for "%2$s" found %1$s results)
$lang['MF_RESULT_COUNT_PLURAL'] = '%s träffar på "%s"';
$lang['MF_RESULT_COUNT_SINGLE'] = '1 träff på "%s"';

/* Details view */
$lang['MF_DETAILS_NOCATS'] = 'Inga kategorier';
$lang['MF_DETAILS_CATSPREFIX'] = 'Kategorier:';

/* Suggestions bar */
$lang['MF_RELATED_CATS'] = 'Närliggande kategorier:';

/* Pagination */
$lang['MG_PAGN_PREV'] = 'Föregående';
$lang['MG_PAGN_NEXT'] = 'Nästa';

/* Advanced Search */
$lang['MF_SEARCH_FOR'] = 'Sök efter';
$lang['MF_SEARCH_HINT'] = 'För bästa resultat, använd så få ord som möjligt.';

$lang['MF_CATEGORIES'] = 'Kategorier';
$lang['MF_SHOW_FILES_IN'] = 'Visa filer i';
$lang['MF_EXCLUDE_FILES_IN'] = 'Visa inte filer i';
$lang['MF_CAT_HINT'] = 'Separera flera kategorier med ett vertikalstreck ("|").';

$lang['MF_FILE_TYPE'] = 'Filtyp';

$lang['MF_FILE_SIZE'] = 'Filstorlek';
$lang['MF_LARGER_THAN'] = 'Större än';
$lang['MF_SMALLER_THAN'] = 'Mindre än';
$lang['MF_KILOBYTE'] = 'kB';

$lang['MF_UPLOADED_BETWEEN'] = 'Uppladdad mellan';
$lang['MF_DATE_HINT'] = 'Datumformat: ÅÅÅÅ/MM/DD-ÅÅÅÅ/MM/DD (t.ex. 2007/12/31-2009/01/28)';

$lang['MF_SORT_ORDER'] = 'Sorteringsordning';

$lang['MF_NUMBER_OF_PAGES'] = 'Antal sökträffar';
$lang['MF_NOP_LEADER'] = 'Visa';
$lang['MF_NOP_TRAILER'] = 'per sida';
$lang['MF_NOP_UNITS'] = ' resultat';

$lang['MF_DISPLAY_DETAILS'] = 'Övrigt';
$lang['MF_NOSHOW_LC'] = 'Visa varken licenser eller kategorier';
$lang['MF_SHOW_L'] = 'Visa licensikoner';
$lang['MF_SHOW_C'] = 'Visa licensikoner och kategorier';

/* Licenses */
$lang['MF_LIC_PD'] = 'Allmän egendom (public domain)';
$lang['MF_LIC_BY'] = 'Ange upphovsman';
$lang['MF_LIC_SA'] = 'Dela lika';
$lang['MF_LIC_GFDL'] = 'GFDL, GPL eller kompatibla licenser';
$lang['MF_LIC_FU'] = 'Kopierings, men fri användning tillåten';

/* File types */
$lang['MF_FT_any'] = 'Alla filtyper';
$lang['MF_FT_img'] = 'Bilder';
$lang['MF_FT_aud'] = 'Ljud';
$lang['MF_FT_vid'] = 'Video';
$lang['MF_FT_doc'] = 'Dokument';

$lang['MF_FT_BITMAP'] = 'Rasterbild';
$lang['MF_FT_DRAWING'] = 'Teckning';
$lang['MF_FT_AUDIO'] = 'Ljud';
$lang['MF_FT_VIDEO'] = 'Video';
$lang['MF_FT_DOCUMENT'] = 'Dokument';
$lang['MF_FT_TEXT'] = 'Text';
$lang['MF_FT_MULTIMEDIA'] = 'Multimediafil';

$lang['MF_NO_QUERY_SPECIFIED_C'] = 'Inga sökord';
$lang['MF_NO_QUERY_SPECIFIED'] = '<p>Ange ett eller flera ord i rutan uppe till höger och klicka på "Sök".</p>';

//New in 2.00
$lang['MF_SHOW_POPUP'] = 'Visa information i sidoruta (kräver Javascript)';
$lang['MF_NO_PREVIEW'] = 'Ingen översiktsbild finns';
$lang['MF_ZEDLER_DOWN'] = 'Databasen svarar inte.';
$lang['MF_PLZ_HOVER'] = 'Håll musen över en bild för att se mer information.';
$lang['MF_LICENSE_UNKNOWN'] = 'Okänd licens';

$lang['MF_MM_jpeg'] = 'JPEG-bild';
$lang['MF_MM_png'] = 'PNG-bild';
$lang['MF_MM_svg'] = 'SVG-illustration';
$lang['MF_MM_gif'] = 'GIF-bild';
$lang['MF_MM_ogg'] = 'OGG-fil';

$lang['MF_GEN_TYPES'] = 'Filtyper';
$lang['MF_SPECIFIC_TYPES'] = 'Specifika filformat';
?>