This is a bot account operated by User:Taigiholic (see its global statistics and groups).

Che sī Iōng-chiá:Taigiholic chhiau-chok ê ke-khì-lâng kháu-chō (khòaⁿ i-ê choân-kio̍k thóng-kè kap kûn-cho͘).