I am Sharmitha V Naik, studying in Alva's college.