Dojrzałość jest gorzkim rozczarowaniem, na które nie ma żadnego lekarstwa, chyba że można by powiedzieć, że śmiech coś naprawi. Kurt Vonnegut

Don't trust the atoms. They make up everything.

The End.

edit

QwertFixy (talk) 22:55, 11 November 2018 (UTC)

edit

03:54, 12 November 2019 (UTC)

03:57, 12 November 2019 (UTC) QwertFixy (talk) 03:57, 12 November 2019 (UTC) QwertFixy (talk)