Welkom op de gebruikerspagina van Paul Hermans
Do not pursue what is illusory - property and position: all that is gained at the expense of your nerves decade after decade and can be confiscated in one fell night. Live with a steady superiority over life - don't be afraid of misfortune, and do not yearn after happiness; it is after all, all the same: the bitter doesn't last forever, and the sweet never fills the cup to overflowing. Alexander Solzhenitsyn (1918 - 2008)
Het scheermes van Hanlon: "Schrijf nooit aan kwade opzet toe wat afdoende verklaard wordt door stompzinnigheid."


Een model in de loggia van Hever Castle


Het aantal hits van je favoriete artikelDe Verlichting is over onze cultuur neergekomen en daarom onthou ik mezelf het recht om te schelden, in naam van het recht op vrije meningsuiting, omdat ik dat beschouw als een vorm van agressie die ook hier tot polarisering en geweld kan leiden. Dat werkt ontwrichtend voor ons project. Provoceren helpt mij en Wikipedia geen stap verder. Als enig alternatief hiervoor zie ik het debat waarbij ik met mijn gesprekspartner(s) op voet van gelijkheid omga en hun controleerbare feiten en argumenten op een rationele manier afweeg. Het debat heelt, loutert en integreert. Het openhouden van het gesprek is de manier om iedereen in zijn waarde te laten en impasse te voorkomen.
Tekst gebaseerd op een artikel van Marc Reynebeau in De Standaard

Wiki-info edit