Open main menu

Ojinika Mba-Kalu

Joined 1 July 2017

A bụ m nwa afọ Igbo huru asụsụ Igbo na omenala Igbo n'anya nke ukwu...A bụ m Odee,bụrụ kwa onye ntọ akụkọ.