Fúm About Me

edit

Dia dhaoibh a Dhaoine Uaisle! Is mise Amy, agus tá fíorghrá agam chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun chur le tionscadail Wikimedia. Mar Oifigeach Gaeilge le Phobal Éireann Wikimedia, táim tiomanta d'ábhar Gaeilge ar Vicipéid a leathnú agus naisc a chothú le Phobal na Gaeilge.

Hi there! I'm Amy, and I'm passionate about promoting the Irish language and contributing to Wikimedia projects. As the Oifigeach Gaeilge with Wikimedia Community Ireland, I'm dedicated to expanding Irish language content on Wikipedia and fostering connections with the Irish language community.

Mo Chuid Ranníocaíochtaí My Contributions

edit

Eagraím Eagaratóin go míosúil chun rannpháirtíocht agus comhoibriú a spreagadh laistigh de phobal na Gaeilge ar an Vicipéid. Táim i mbun pleanála feachtais agus bainistíocht na meán sóisialta freisin chun tionscadail Wikimedia a chur chun cinn agus chun feasacht a ardú ar thábhacht an ilteangachais. Táim ar an gcoiste eagraithe do Chomhdháil Celtic Knot 2024 freisin agus tá mé ag cruthú uirlisí oideachais mar chuid den Tionscadal WikiWomen.

I organise monthly Edit-a-thons to encourage participation and collaboration within the Irish language community on Vicipéid. I'm also engaged in campaign planning and social media management to promote Wikimedia projects and raise awareness of the importance of multilingualism. I am also on the organising committee for the Celtic Knot Language Conference 2024 and am creating educational toolkits as part of the WikiWomen Project.

Déan Teagmháil liom Contact Me

edit

Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom má tá aon cheist, smaointe nó moltaí agat maidir le feabhas a chur ar ábhar Gaeilge ar thionscadail Wikimedia. Is féidir leat teachtaireacht a fhágáil ar mo leathanach phlé nó déan teagmháil liom ar na meáin shóisialta.

Feel free to reach out to me if you have any questions, ideas, or suggestions for improving Irish language content on Wikimedia projects. You can leave a message on my talk page or connect with me on social media.