Ekološki osviješteni mislimo na buduće generacije od kojih smo posudili životnu sredinu.

Ecologically aware we think on future generations from which we borrowed the living environment.