User language
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
Female.svgThis user is female.
Users by language