User language
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
Venus symbol (bold, white).svgThis user is female.
Users by language