Ako si MaroBos. Mahilig ako sa animé, sa manga, sa technology saka mga lumang terminong Bicol. Inot akong nag-edit kang maaraman ko an wiktionary na Bicol.