Hello. I'm from Vietnam.

Self-introduction
Windup alarm clock.jpgThis user's time zone is UTC+7.
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.