La eala! Sceall ic habban Brucendes Tramet her eac?

Oh no, must I have a User Page here too?
Å nei; må jeg ha en brukerside her også?

Hogweard (talk) 16:02, 10 May 2017 (UTC)