User language
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-N 這位使用者會母語水準的 繁體中文
yue-N 呢位用戶嘅母語廣東話
en-3 This user has advanced knowledge of English.
lzh-2 此君有志文言也。
ja-2 この利用者は中級日本語ができます。
hak-2 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chûng-tén.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是中等
Users by language

This user comes from Guangzhou (Canton), China.