ಗಂಗೆಯ ಮಗ ಗಂಗಾಸೂನು, ಅವನನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದಲೂ ಕರೆವರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಷ್ಟೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿ.

  1. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪುಟಗಳು
  2. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು
  3. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರು
  4. ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು
  5. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು


trying to add to Kannada Wiki projects.