بهروز نظري هستم ازاستان ايلام مزاحم ميشوم غرض از مزاحمت ايجاد يك رابطه ي مسالمت اميز است من مي خاه م با شما رابطه برقرار بكنم لطفا براي من نامه بفرستيد به ادرس زير استان ايلام شهرستان شيروان چرداول اسماناباد محله ي صيد نظري سفلي منتظر تماس شما هستم