I am Vietnamese and a sysop of Vietnamese Wikipedia project.

User language
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Users by language
User language
en-N This user has a native understanding of English.
Users by language