Vietnamese Translation User Group

Nhóm dịch thuật tiếng Việt (Vietnamese Translation User Group - VTUG) là một nhóm thành viên do Alphama thành lập vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 để thảo luận các công việc dịch thuậtMeta. Đến tháng 9 năm 2023, nhóm gồm 10 thành viên và có hơn chục thảo luận về các thuật ngữ ở Meta.

Vietnamese Translation User Group
LocationInternet
Country codeVNM
Volunteers10
Official language(s)Vietnamese
Other language(s)English
Key peopleAlphama
AffiliationsIndependent group

Hoạt động edit

Tôn chỉ của nhóm là một nhóm độc lập chủ yếu xoay quanh hoạt động dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở Meta. Xem công việc cần dịch ở Thống kê ngôn ngữ. Trong tương lai, nhóm có thể thảo luận về công tác dịch thuật nói chung để giúp đỡ các dự án tiếng Việt.

Nhóm tuân thủ các quy định được ghi ở Bộ Quy tắc Ứng xử Chung, mọi hành vi vi phạm đều được xử lý một cách triệt để.

Mời xem trang trang thảo luận để tham gia thảo luận về các công việc dịch thuật. Nếu bạn không phải là thành viên, bạn vẫn được hoan nghênh tham gia.

Đang cần gấp edit

Ưu tiên edit

Một số bài viết/nhóm bài viết cần ưu tiên dịch bao gồm:

Đã dịch xong edit

Đăng ký thành viên edit

Mọi nhóm người dùng ở Meta đều thực hiện việc tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Chung, vui lòng bạn tham khảo các quy định trước khi tham gia. Sau đó, mời bạn ghi tên của mình ở dưới đây.

 1. Alphama
 2. Hide on Rosé
 3. Mxn
 4. Băng Tỏa
 5. MagicalNight97
 6. Phjtieudoc
 7. MTRIProd
 8. NewUniverse
 9. Mintu Martin
 10. Song Ngư

Quan sát viên edit

Một số thành viên có quan hệ cộng tác và hỗ trợ với nhóm:

 1. Đức Anh

Vinh danh edit

  Vinh danh các thành viên nhóm đã đóng góp tận tụy cho các công tác dịch thuật.

Bạn bè edit