Xin chào tôi là Lâm Đức Anh. Tôi có sửa đổi nhiều nhất tại Wikipedia, đang sửa đổi thường xuyên tại Wikibooks, lâu lâu lại sửa đổi tại Wikidata và Commons.