I'm mainly active at the Afrikaans Wikipedia, where I'm also an administrator. Message welcome in Afrikaans, English, and Dutch.

Ek is hoofsaaklik aktief by die Afrikaanse Wikipedia waar ek ook 'n administrateur is. Boodskappe welkom in Afrikaans, Engels, en Nederlands.