User language
lzh-N 此君三歲能屬文,文言無異母語也。
zh-N 中文是这位用户的母语
cmn-N This user has a native understanding of Mandarin Chinese.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
wuu-1 箇位用户个吴语能力达到初等水平
nan-2 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī tiong-kip.
Users by language

zh:User:Aaa8841