User language
yue-N 呢位用戶嘅母語廣東話
lzh-3 此君工於文言也。
en-1 This user has basic knowledge of English.
vi-1 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ cơ bản.
Users by language