Translation requests/Wikimedia office signs/tl

  1. Kumatok nang marahan
  2. Mga kagamitan sa paunang tulong-panlunas
  3. Mga inumin
  4. Panatilihing nakasara ang pintong ito. (Kung hindi, maiiwang nakabukas ang ilaw at bentilador, na nakasasayang ng kuryente). Maraming salamat po.
  5. Huwag pong hayaang nakabukas ang pintong ito.
  6. Nais ring manatiling nakasarado ang pintong ito. :)
  7. Mga kagamitang pangtrabaho
  8. Libre! Lahat ng mga bagay sa hapag na ito ay libre; malaya kayong kumuha para sa iyo.
  9. Ang pook na ito ay para sa mga kaaya-ayang artikulo, datos, ulat, sanaysay, atbp. Maaari kayong maglagay ng mga kagamitan dito o humiram.
  10. Para sa mga boluntaryo at mga panauhin ang mga aklat na ito. Malaya kayong kumuha ng isa at ipahiram sa iba pagkatapos magbasa.