Translation requests/Wikimedia office signs/he

  1. נא לדפוק חזק
  2. עזרה ראשונה
  3. שתייה
  4. נא לסגור את הדלת. (אחרת האור והמאוורר יישארו דלוקים ויבזבזו חשמל.) תודה.
  5. נא לא להחזיק את הדלת הזאת פתוחה.
  6. גם הדלת הזאת רוצה להישאר סגורה :)
  7. ציוד משרדי
  8. חינם־חינם! החפצים על השולחן הזה לא עולים כלום, תרגישו חופשיים לקחת אותם.
  9. זה המקום למאמרים מעניינים, מידע, דיווחים, מסות וכו׳. אתם יכולים לשים דברים פה או לשאול אותם.
  10. אלה ספרים למתנדבים ולאורחים. תרגישו חופשיים לקחת אותם ולהעביר אותם לאנשים אחרים אחרי הקריאה.