Translation requests/WMF/Over Wikimedia

De Wikimedia Foundation, Inc. is de overkoepelende organisatie van verschillende projecten met vrije inhoud, waarvan Wikipedia, de prijswinnende online encyclopedie, de bekendste is.

Wat is de doelstelling van de Wikimedia Foundation?

edit

Die doelstelling van de Wikimedia Foundation is het faciliteren en betrekken van mensen over de hele wereld bij het verzamelen en ontwikkelen van educatief materiaal dat onder een vrije licentie of in het publieke domein beschikbaar is, en dit effectief en wereldwijd te verspreiden.

In samenwerking met een netwerk van dochterorganisaties verzorgt de Foundation de noodzakelijke infrastructuur en een organisatorisch raamwerk voor de ondersteuning en ontwikkeling van meertalige wikiprojecten en andere activiteiten om de missie te ondersteunen. De Foundation maakt en houdt bruikbare informatie van haar projecten gratis en eeuwig beschikbaar op Internet.

Zie ook ons mission statement.

Zijn jullie een liefdadigheidsinstelling?

edit

Wikimedia is een liefdadige organisatie zonder winstoogmerk onder de wetten van Florida, VS. Nu de rekeningen volledig worden gecontroleerd door accountants staat de Wikimedia Foundation als liefdadige instelling geregistreerd bij Guidestar en de daarbij aangesloten websites. De Wikimedia Foundation heeft de status 501(c)(3) voor belastingvrijstelling in de Verenigde Staten.

Het oprichten van de Wikimedia Foundation op 20 juni 2003 werd officieel aangekondigd door de grondlegger van Wikipedia, Jimmy Wales. De statuten van Wikimedia Foundation, Inc. zijn online beschikbaar.

Welke projecten ondersteunen jullie?

edit

De Wikimedia Foundation ondersteunt Wikipedia, de bekende online encyclopedie, die behoort tot de vijftien meest bezochte websites in de wereld (meetpunt eind 2006). Sinds de start van Wikipedia in januari 2001 en de oprichting van de Wikimedia Foundation in juni 2003 is onze groei enorm geweest. De Engelstalige Wikipedia, ons eerste project, is gegroeid van 135.000 artikelen ten tijde van de oprichting van de Foundation tot ruim 1,5 miljoen artikelen vandaag de dag. Twaalf andere talen hebben een Wikipedia met meer dan 100.000 artikelen.

De Foundation heeft echter nog meer projecten naast Wikipedia, zoals Wikimedia Commons, de verzameling vrije afbeeldingen en andere media, die boven de miljoen mediabestanden kwam in november 2006. Wiktionary, het vrije woordenboek, heeft acht woordenboeken met meer dan 50.000 pagina's; drie daarvan hebben meer dan 200.000 definities. Wikisource, een verzameling brondocumenten, heeft bijna 150.000 pagina's met inhoud. Wikiquote (citaten), Wikibooks (in samenwerking geschreven leerboeken), Wikinews (journalisme door burgers) en Wikiversity (de ontwikkeling van curricula) groeien allemaal volgens hetzelfde model.

In totaal hebben onze projecten meer dan 7,8 miljoen pagina's, 2,2 miljoen afbeeldingen en 5 miljoen geregistreerde gebruikers.

Wikitravel, OmegaWiki en Wikia zijn projecten die niet worden ondersteund door de Foundation.

Meer informatie is te vinden op de pagina over onze projecten. Zie ook een verslag over de status van Wikisource.

Hoe werkt de Foundation?

edit

Het Wikimedia Board of Trustees (het bestuur van de Foundation) bestuurt de non-profitorganisatie en overziet de werving en aanwending van giften. Het Board of Trustees is de uiteindelijke rechtspersoonlijke autoriteit in de Wikimedia Foundation Inc. (artikel IV, sec. 1 van de statuten van de Wikimedia Foundation). Het bestuur heeft het mandaat om de activiteiten van de stichting te bepalen.

Deze site bevat een complete lijst van de notulen van vergadering van het bestuur tot het einde van 2005.

In 2006 is het systeem veranderd en kennen we notulen (meestal niet gepubliceerd) en besluiten. We hebben ook een aantal werkgroepen ingesteld en onze eerste Executive Director ingehuurd, Brad Patrick, in juni 2006. Het meeste contact tussen bestuursleden, staf, werkgroepleden, ontwikkelaars en de gemeenschap vindt online plaats op onze wiki's, op mailinglijsten en via elektronische chat (irc). Er zijn echter ook mogelijkheden voor echte ontmoetingen zoals tijdens Wikimania (onze jaarlijkse conferentie), tijdens de bestuursretraites of bij fysieke vergaderingen van het bestuur.

Tot verbazing van velen hebben we slechts één kantoor, in San Francisco, California (VS), waar vier van onze medewerkers werken. Alle andere bestuursleden en staf werken "thuis". De huidige staf bestaat uit elf mensen (midden 2007); maar de meeste mensen die helpen zijn vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.

Aan het einde van 2006 hebben een aantal grote wijzigingen in de organisatie plaatsgevonden met vier nieuwe bestuursleden in drie maanden, een wisseling van de voorzitter van de Foundation, het opzetten van een adviesraad, een herziening van de statuten, enzovoort.

Meer informatie over de activiteiten van de Foundation is te vinden op:

Wie zijn de leden van het Wikimedia Foundation Board of Trustees?

edit

Jimmy Wales heeft in januari 2004 Tim Shell en Michael Davis aangesteld in het Board of Trustees (het bestuur) van de Wikimedia Foundation en een oproep gedaan voor kandidaten uit de gemeenschap [1].

In juni 2004 werd een verkiezing gehouden voor twee bestuursleden uit de gebruikersgemeenschap. Na een maand campagne voeren en twee weken van stemmen zijn Angela Beesley en Florence Nibart-Devouard gekozen om plaats te nemen in het bestuur. Het jaar daarna, in juli 2005, werden ze opnieuw verkozen.

In juli 2006 kondigde Angela Beesley haar aftreden aan en in september 2006 werd Erik Möller gekozen als haar vervanger.

In oktober 2006 werd Florence Devouard de nieuwe voorzitter. In december 2006 voegde de Wikimedia Foundation twee nieuwe bestuursleden toe, Kat Walsh en Oscar van Dillen. Tim Shell trad terug uit het bestuur en werd vervangen door Jan-Bart de Vreede, die de ondervoorzitter werd.

In July 2007 werd een verkiezing gehouden voor de ten einde lopende zittingsperiodes van Möller, Walsh, en van Dillen. Möller en Walsh behielden hun zetels, en van Dillen werd vervangen door Frieda Brioschi. Op het einde van 2007 verlieten Erik Moeller en Michael Davis het board, en in februari 2008 werden Michael Snow en Domas Mituzas aangesteld. In april 2008 werd Stuart West aangesteld als lid en nieuwe penningmeester.

Per april 2008 bestaat het Board uit:

  • Frieda Brioschi
  • Florence Devouard (voorzitter)
  • Domas Mituzas
  • Michael Snow
  • Jan-Bart de Vreede (ondervoorzitter)
  • Jimmy Wales
  • Kat Walsh
  • Stuart West (penningmeester)

Biografieën en zittingsperiodes van elk van de huidige bestuursleden zijn te vinden op de pagina Board.

Hoe vervult de Foundation haar doelstelling?

edit

Ten eerste bezit de Wikimedia Foundation de Wikimediaservers, de domeinnamen en handelsmerken van alle Wikimediaprojecten en MediaWiki. In het algemeen ondersteunt de stichting alle kosten om de projecten draaiende te houden. Mensen die bijdragen behouden de auteursrechten op hun eigen bijdragen; vrije licenties zoals de GNU FDL worden gebruikt om deze projecten te beschermen tegen iedereen die zeggenschap wil over de inhoud.

Daarnaast speelt de Foundation een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de projecten, het samenbrengen van mensen, het bevorderen van samenwerking met andere partijen, enzovoort.

Elk van onze projecten heeft zijn eigen technologische behoeften waaraan ons kleine maar efficiënte team van ontwikkelaars tegemoetkomt. In 2007 heeft kwaliteitscontrole de hoogste prioriteit. Dit geldt inclusief methoden om betrouwbare versies van de inhoud, zoals artikelen van Wikipedia, te kunnen markeren en identificeren.

Om het succes van alle activiteiten van de Foundation te kunnen garanderen is het noodzakelijk samen te werken met organisaties en bedrijven over de hele wereld. In onze financiële plannen is ruimte voor professionele medewerkers die strategische samenwerkingen nastreven en daarnaast ons groeiende netwerk van dochterorganisaties in verschillende landen kunnen binden.

Hoe worden de opbrengsten besteed?

edit

In het algemeen gaat het leeuwendeel van de uitgaven van de Wikimedia Foundation (WMF) naar het ondersteunen van onze projecten. De grootste uitgavenpost van de WMF is hardware, gevolgd door hosting en uitgaven aan bandbreedte. De WMF heeft gezien dat de hoeveelheid computerhardware evenredig stijgt aan de groeiende vraag: Wikimedia-hardwarestatus.

De belangrijkste reden voor de stijging is de groei van ons verkeer. Per eind 2006 heeft Comscore de “Wikipedia Sites” als de zesde site in de wereld geclassificeerd, gemeten naar unieke bezoekers (*). Wikipedia, onze grootste website, kreeg ongeveer 285.000 pagina-opvragen per minuut. De WMF is bezorgd over de gelden en de operationele inspanningen die nodig zijn om deze systemen betrouwbaar draaiende te houden. De kosten daarvoor bedragen meer dan 2,5 miljoen dollar in 2007.

(*) Exclusief verkeer van publieke computers, zoals die in internetcafés, mobiele telefoons en toegang via PDA.

Domeinregistratie en handelsmerken is een andere uitgavenpost van Wikimedia. De Foundation bezit al een aantal van haar actieve en secondaire/productgerelateerde domeinnamen, terwijl andere nog vrij zijn of in het bezit van derden.

Vanwege de uitbreiding van onze kantoormedewerkers zijn de administratieve kosten gestegen. In het algemeen zijn de kosten voor fondswerving echter laag omdat de WMF voor het grootste deel van haar inkomsten vertrouwt op online giften. De WMF maakt geen gebruik van “direct mail” in wervingscampagnes. Gezien de online positie van WMF lijkt het zinvol om in dezelfde virtuele ruimte te communiceren en om giften te vragen. Tot op de dag van vandaag heeft dat effectief gewerkt.

De kosten werden de afgelopen drie jaar laag gehouden, in het bijzonder omdat de meeste mensen die meehelpen vrijwilliger zijn.

Zie ook: Planned Spending Distribution 2007-2008

Waar komt het geld vandaan?

edit

Per juli 2007 wordt Wikimedia voornamelijk gefinancieerd door private giften, alsmede door subsidies en giften in natura, zoals servers en hosting (zie weldoeners).

De Wikimedia Foundation ontvangt giften uit meer dan vijftig landen in de wereld. De meeste giften ter ondersteuning van de Wikimedia Foundation komen uit Engelstalige landen (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië). Meer dan de helft van de giften zijn anoniem. Hoewel individuele giften in het algemeen relatief klein zijn, hebben de grote aantallen tot nu toe ons succes verzekerd.

De Wikimedia Foundation wil haar inkomsten vergroten door alternatieve inkomstenbronnen aan te boren, inclusief subsidies en sponsoring of het verkopen van WikiReaders (een boek of PDF-versie van verzamelde artikelen uit Wikipedia). Er werd ook gesproken over het verkopen van een gedrukte versie van een groot deel van Wikipedia, zoals een "Wikipedia 1.0"-project.

Vooralsnog willen we advertenties niet toelaten op de projecten van Wikimedia.

De Wikimedia Foundation heeft een 501(c)(3) vrijstelling van belasting in de Verenigde Staten. Giften gemaakt in andere landen zijn mogelijk ook fiscaal aftrekbaar. Zie aftrekbaarheid van giften voor meer details. Bezoek alstublieft onze pagina over fondsenwerving voor details over het doen van giften via banktransacties, PayPal, MoneyBookers of per post. Neemt u voor alle andere soorten giften alstublieft contact op met Sue Gardner via sgardner at wikimedia.org.

Hebben jullie een goedgekeurde financiële rapportage?

edit

Onze financiële rapportage is goedgekeurd voor de fiscale jaren 2004, 2005 en 2006 door Gregory Sharer & Stuart (www.gsscpa.com) en zijn gemaakt in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes.

Links naar de financiële rapportage: financiële rapportage 2006-2007 De laatste financiële informatie kunt u vinden op Finance report.

Wat is Wikia? Maakt het deel uit van Wikipedia? Is het een project van de Wikimedia Foundation?

edit

De Wikimedia Foundation is geregistreerd als organisatie zonder winstoogmerk, toegewijd aan het ontwikkelen en bevorderen van vrij beschikbaar materiaal. In 2004 richtten Jimmy Wales en Angela Beesley Wikia, Inc. op met het idee om hetzelfde model als de Wikimedia-projecten te gebruiken om een enorme verzameling wiki's te creëren, gericht op materiaal dat niet past in het model van een van de Wikimedia-projecten. Onder de oorspronkelijke leden van Wikia waren Jimmy Wales, Angela Beesley en Michael Davis, drie (voormalige) bestuursleden van de Wikimedia Foundation. Het is echter een geheel afzonderlijk bedrijf.

Op sommige punten lijken Wikia-sites op Wikipedia: beide bieden vrij materiaal dat iedereen kan wijzigen. Op andere gebieden zijn ze verschillend: Wikia neigt naar gespecialiseerder materiaal, en bevat informatie voor fans, reisinformatie, praktische tips en Uncyclopedia, een populaire parodie op Wikipedia. In tegenstelling tot Wikipedia, dat gefinancieerd wordt door donaties, ontvangt Wikia geld van investeerders en door advertenties.

Wikimedia en Wikia hebben een gezonde relatie, en mensen van het ene project dragen vaak ook bij aan het andere. Het zijn echter afzonderlijke bedrijven met verschillende manieren van zakendoen.

Zie Wikia, Inc. is niet de commerciële tegenhanger van Wikipedia of de Wikimedia Foundation voor verdere details over de relatie tussen Wikia en Wikimedia.

Wat is Wikimania? Is het een Wikimedia-project?

edit

Wikimania is een jaarlijkse conferentie georganiseerd door Wikimedia-vrijwilligers over de hele wereld. Hoewel het technisch gezien geen Wikimedia-project is, sponsert en assisteert de Foundation het conferentieteam bij de promotie, hosting, en financiële zaken. Zie Wikimania voor meer details over deze conferentie.

Hoe kan ik contact opnemen met de Foundation?

edit

Details staan op de pagina "Contact opnemen".