Training modules/dashboard/slides/11106-what-can-you-share-in-commons/hy

This page is a translated version of the page Training modules/dashboard/slides/11106-what-can-you-share-in-commons and the translation is 100% complete.
Other languages:

Ի՞նչ կարող եք կիսվել Վիքիպահեստում

Դուք կարող եք ստեղծել քարտեզներ, դիագրամներ, տեսահոլովակներ և աուդիո ձայնագրություններ։

Եթե Դուք ստեղծում եք մեդիա ֆայլեր ստորև ներկայացվածներից որևէ մեկի համար, Դուք կարող եք կիսվել դրանցով։

  • Բնական լանդշաֆտներ, կենդանիներ և բույսեր
  • Հանրային անձինք
  • Օբյեկտներ այն դեպքում, եթե «գեղարվեստական» չեն: