Training modules/dashboard/slides/10308-five-pillars-review/hy

This page is a translated version of the page Training modules/dashboard/slides/10308-five-pillars-review and the translation is 100% complete.

Վերանայում

Այսպիսով, մենք արդեն վերանայել ենք հինգ սյուները: Եկեք մի փոքր ընդմիջենք և տեսնենք՝ արդյոք կարող եք հիշել Ձեր սովորածը: Հաջորդ սահիկաշարում Ձեզ կտրվեն տարբեր ընտրության հարցեր: Եթե սխալվեք, մի անհանգստացեք: Դուք կտեսնեք բացատրությունը և կարող եք կրկին փորձել: