This page is a translated version of the page Toolhub and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.

Toolhub je komunitou spravovaný katalóg softvéru nástrojov používaného v hnutí Wikimedie. Technickí dobrovoľníci môžu použiť Toolhub na dokumentáciu nástrojov, ktoré vytvárajú alebo spravujú. Všetci Wikimedianci môžu použiť Toolhub na vyhľadávanie nástrojov, ktoré im pomôžu s pracovnými postupmi, a na vytváranie zoznamov užitočných nástrojov, ktoré môžu zdieľať s ostatnými.

Čo je to "nástroj"?

V Toolhub je „nástroj“ inkluzívny výraz pre softvérové aplikácie, ktoré interagujú s projektmi Wikimedia bez toho, aby boli plne implementované v MediaWiki. Patria sem veci ako používateľské skripty, gadgets, boty, šablóny, lua moduly, webové aplikácie a mobilné aplikácie. Katalóg má byť skôr inkluzívny než exkluzívny, pokiaľ sú veci, ktoré dokumentuje, užitočné na zlepšenie pracovných postupov a používateľských skúsenosti pri interakcii s projektmi Hnutia Wikimédie.

Licencia obsahu

Údaje Toolinfo.json a ďalšie štruktúrované údaje zhromaždené v Toolhube sú licencované v rámci Creative Commons CC0 Dedication (CC0). Opätovným používateľom sa odporúča poskytnúť uvedenie zdroja prepojením späť na Toolhub, ale nie je to potrebné pre súlad s licenciou. Je zodpovednosťou správcov externe hostovaných dátových súborov toolinfo.json, aby zabezpečili, že ich prispievatelia poznajú požiadavku licencovania CC0. Údaje o nástrojoch skopírované z wiki stránok s obsahom Wikimedia alebo inej dokumentácie na základe licencie inej ako CC0 by mali obmedziť skopírovaný obsah „popisu“ na 50 slov/250 znakov, aby sa obmedzili nároky na potenciálne záväzky vyplývajúce z autorských práv, ako je uvádzanie autora. Limit slov/znakov platí len pre skopírovaný obsah a pôvodné popisy CC0 môžu mať ľubovoľnú dĺžku.

Používateľské účty

Toolhub používa autentifikáciu OAuth, aby umožnil používateľom prihlásiť sa do Toolhub pomocou ich používateľského wiki účtu vo Wikimédie. Nie sú potrebné žiadne nové účty ani heslá.

Pridávanie nástrojov do katalógu

Nástroje je možné pridať do katalógu Toolhub buď načítaním z adresy URL zaregistrovaného súboru toolinfo.json alebo priamym odoslaním údajov do API Toolhub.

Zverejnite súbor s informáciami o nástroji a zaregistrujte ho vo webovom vyhľadávači Toolhub

Súbor toolinfo je dokument JSON, ktorý vyhovuje toolinfo schéme. Tento štandard je rozšírením špecifikácie toolinfo pôvodne vyvinutej používateľom Husky ako súčasť jeho nástroja Hay's Directory.

 1. Vytvorte súbor JSON v súlade so schémou
 2. Zverejnite tento súbor na webovej stránke
 3. Zaregistrujte adresu URL súboru pomocou webového vyhľadávači Toolhub

Toolhub skontroluje každú zaregistrovanú URL adresu toolinfo približne každých 60 minút a aktualizuje katalóg o zmeny.


Example toolinfo.json files from real tools:

Na vytvorenie a úpravu záznamu toolinfo Použite používateľské rozhranie Toolhub

Na obrazovke Toolhube môžete cez Pridať alebo odstrániť nástroje > Vytvoriť nový nástroj priamo vytvoriť v katalógu Toolhubu nový toolinfo záznam. Ďalšie informácie, ktoré nie sú zhromaždené vo formulári na vytvorenie informácií o nástroji, je možné pridať prostredníctvom následných úprav cez obrazovku nástroja na úpravu nástroja.

Použite Toolhub API na vytvorenie a úpravu toolinfo záznamu

Koncový bod POST /api/tools/ API Toolhub možno použiť na vytvorenie nového toolinfo záznamu priamo v katalógu Toolhub. Toto API používa v zákulisí používateľské rozhranie Toolhub. Podrobné informácie o očakávaných vstupoch a výstupoch tohto koncového bodu API nájdete v dokumentácii API Toolhub.

Informácie o úprave nástroja

Niektoré informácie obsiahnuté v informačnom zázname o nástroji môže ktokoľvek upraviť kliknutím na tlačidlo Upraviť nástroj na informačnej stránke nástroja. Polia, ktoré sú momentálne upraviteľné, sú:

 • Ikona
 • Typ nástroja
 • Dostupné jazyky používateľského rozhrania
 • Pre wiki
 • QID Wikiúdajov
 • Odkazy: API, preklady, nástroj na sledovanie chýb, dokumenty atď.
 • Či je nástroj zastaraný/experimentálny/nahradený iným nástrojom

Je pravdepodobné, že v budúcnosti pribudnú ďalšie polia. Vyplnenie chýbajúcich informácií o nástroji je skvelý spôsob, ako pomôcť udržať ekosystém nástrojov Wikimedia zdravý a prosperujúci tým, že zabezpečíte aktuálnosť a úplnosť informácií.

Podrobnosti o poliach, ktoré sú súčasťou vrstvy anotácií, sú v dokumentácii API na https://toolhub.wikimedia.org/api-docs#put-/api/tools/-name-/annotations/.

URL nástroja na úpravu

Adresa URL nástroja je súčasťou „základných“ údajov o nástroji. To znamená, že ho môže odoslať ako súčasť súboru toolinfo.json alebo ho môže upraviť prostredníctvom používateľského rozhrania a rozhrania API „vlastník“ záznamu toolinfo. Komunita ako celok ho (zatiaľ) nemôže upravovať. Ak formulár, ktorý vidíte po kliknutí na tlačidlo „upraviť nástroj“, začína poľom „Adresa URL rozhrania API“, potom sa vám zobrazuje formulár na úpravu vrstvy „anotácií“ záznamu s informáciami o nástroji – nebudete môcť upraviť URL.

Ak ste správcom nástroja a váš záznam bol importovaný z https://toolsadmin.wikimedia.org, vo formulári na úpravu na správcovi nástrojov sa v dolnej časti formulára zobrazí začiarkavacie políčko s označením „Toto je webová služba“. Začiarknutím tohto políčka sa adresa URL záznamu s informáciami o nástroji automaticky nastaví. Všimnite si, že vyhľadaváč Toolhub beží raz za hodinu, takže zmeny v záznamoch toolinfo uskutočnené cez Toolsadmin trvajú viac ako hodinu, kým sa prejavia.

Improving discoverability of tools

The community can add to a number of attributes intended to help with refining searches for tools. Collectively these are referred to as the taxonomy v2 fields.

Audiences
Who is the intended user of the tool?
Content types
With what type of content or data does the tool interact?
Tasks
What type of task does the tool help with?
Subject domains
Is the tool targeted at helping in a specific type of wiki project or topic area?

Vyhľadávanie nástrojov

Vyhľadávania obrazovka používa Elasticsearch syntax jednoduchého reťazcového dotazu:

 • + znamená operáciu AND
 • | znamená operáciu ALEBO
 • - neguje jeden token
 • " obalí množstvo tokenov na označenie frázy pre vyhľadávanie
 • *t na konci výrazu označuje dotaz na predponu
 • ( a ) znamenajú prednosť
 • ~N po slove znamená vzdialenosť úprav (neostrosť)
 • ~N po fráze znamená množstvo slopu
 • Špeciálne znaky (+, |, -, ", *, (, ), and ~) musia byť escapované pomocou \ alebo v úvodzovkách, ktoré sa majú hľadať
 • Pri vyhľadávaní sa nerozlišujú veľké a malé písmená

Funkcia automatického dopĺňania je navrhnutá tak, aby vám pomohla s relevantnými návrhmi pri zadávaní vyhľadávania.

Vytvárajte a zdieľajte zoznamy nástrojov

Obrazovku Vaše zoznamy nájdete cez odkaz v používateľskej ponuke dostupnej pre prihlásených používateľov. Kliknutím na ikonu používateľa v hornom navigačnom paneli vedľa nastavovača jazyka otvoríte používateľskú ponuku. Tu môžete vytvárať a upravovať zoznamy nástrojov a keď budete pripravení, označiť ich ako verejné, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými.

Nástroje je tiež možné pridať do existujúceho alebo novovytvoreného zoznamu (alebo z neho odstrániť) priamo pomocou tlačidla ponuky na karte nástroja, ako aj pomocou tlačidla ponuky na informačnej stránke nástroja.

Verejné a odporúčané zoznamy

Verejné zoznamy je možné prezerať a vyhľadávať tak, že prejdete do sekcie Publikované zoznamy z navigačného panela vľavo. Administrátori môžu označiť verejné zoznamy ako odporúčané, čo im umožní zobraziť ich na vstupnej stránke Toolhub.

Zoznamy je možné zdieľať skopírovaním adresy URL zoznamu z panela s adresou URL vášho prehliadača alebo kliknutím na odkaz Kopírovať odkaz a zdieľať s ostatnými na obrazovke podrobností zoznamu.

Uložte si svoje obľúbené nástroje do špeciálneho zoznamu

Prihlásení používatelia môžu nástroje označiť ako „obľúbené“, čo znamená, že sa uložia do špeciálneho zoznamu viditeľného iba pre aktuálneho používateľa. Tento zoznam obľúbených je dostupný z používateľskej ponuky v pravom hornom rohu. Ak chcete nástroj označiť ako obľúbený, kliknite na kartu nástroja, aby ste sa dostali na stránku s informáciami o nástroji, a potom kliknite na tlačidlo obľúbené.

Úrovne povolení používateľa

Anonymní používatelia

Všetky akcie typu iba-čítanie je možné použiť bez overenia totožnosti na Toolhub.

Používatelia

Overení používatelia môžu vykonávať všetky akcie iba na čítanie rovnakým spôsobom ako anonymní používatelia. Okrem toho môžu vytvárať nové záznamy s informáciami o nástrojoch, upravovať záznamy s informáciami o nástrojoch, ktoré predtým vytvorili, vytvárať nové zoznamy a upravovať zoznamy, ktoré predtým vytvorili.

Byrokrati

Byrokrati môžu zmeniť povolenia pre iných používateľov vrátane seba. To zahŕňa udeľovanie aj odstraňovanie povolení.

Patrolovia (strážcovia)

Patrolovia môžu kontrolovať úpravy akýchkoľvek záznamov s informáciami o nástrojoch a buď ich označiť ako strážené, alebo ich nechať nestrážené. V súčasnosti neexistuje spôsob, ako by hliadka mohla odmietnuť úpravu.

Dozorcovia

Dozorcovia sú schopní skryť (prehliadnuť/potlačiť) akúkoľvek úpravu. Úpravy, ktoré boli predtým skryté, môžu byť odhalené. Kontrolóri môžu tiež upravovať záznamy a zoznamy s informáciami o nástrojoch vytvorené inými používateľmi, aby mohli vrátiť zmeny alebo vykonať novú úpravu s cieľom odstrániť problémový obsah.

Administrátori

Administrátori majú všetky práva byrokratov, patrolov a dozorcov.

Zmeny patrolov

Patroli a správcovia môžu hliadkovať pri zmenách. Patrolové práva udeľujú byrokrati alebo správcovia.

Keď sa vykoná zmena v informáciách o nástroji alebo v zázname zoznamu nástrojov, možno ich kontrolovať z jedného z troch miest:

 • Z histórie stránky: kliknite na možnosť „Označiť ako kontrolované“ pri prihlásenom zázname
 • Od odkazu k samotnej zmene: kliknite na odkaz „Označiť ako kontrolované“ v súhrnných informáciách zmien v hornej časti stránky.
 • Z Posledné zmeny prístupné z navigačného panela vľavo. Tu môžete vyhľadávať a filtrovať posledné zmeny podľa viacerých kritérií, ako je typ záznamu (nástroj alebo zoznam), používateľské meno a stav kontroly.

Zmeny môžu byť prijaté (kontrolované) alebo ponechané samostatne. Nemožno ich prijať ani odmietnuť.

Zmena používateľských oprávnení

Administrátori a byrokrati môžu zmeniť povolenia pre seba a ostatných používateľov. Povolenia je možné pridať alebo odstrániť. Každé jednotlivé pridanie alebo odstránenie povolenia sa zobrazí v protokoloch auditu. To znamená, že ak sa zmenia dve povolenia, vytvoria sa dva záznamy denníka auditu, jeden pre každé povolenie.

Ak chcete pridať povolenie

 • Prejdite na obrazovku "Členovia".
 • Vyberte používateľa, ktorého chcete upraviť. Na vyhľadanie používateľa použite vyhľadávacie filtre.
 • Kliknite na ikonu ceruzky (za menom používateľa). Zobrazí sa dialógové okno s aktuálnymi povoleniami používateľa.
 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte skupinu, ktorú chcete pridať.
 • Kliknite na tlačidlo „Pridať“.
 • Na obrazovke sa zobrazí upozornenie, že zmena bola úspešná.

Odstránenie povolenia

 • Prejdite na obrazovku "Členovia".
 • Vyberte používateľa, ktorého chcete upraviť. Na vyhľadanie používateľa použite vyhľadávacie filtre.
 • Kliknite na ikonu ceruzky za menom používateľa. Zobrazí sa dialógové okno s aktuálnymi povoleniami používateľa.
 • Identifikujte povolenie na odstránenie. Kliknutím na červené tlačidlo odpadkového koša toto povolenie odstránite.
 • Na obrazovke sa zobrazí upozornenie, že zmena bola úspešná.

Skrývanie

Skrývanie umožňuje skryť individuálnu úpravu záznamu s informáciami o nástroji. Môže sa to použiť napríklad vtedy, keď používateľ omylom zverejnil svoje súkromné informácie. Správcovia a dozorcovia majú povolenia potrebné na skrytie alebo odhalenie úprav.

Revízie, ktoré boli prehliadnuté, budú mať dátum/čas revízie, meno používateľa a zhrnutie úprav skryté v zobrazení histórie záznamu o nástroji. Všetky činnosti dohľadu sú zaznamenané v denníku auditu vrátane mena dozorného orgánu.

Ak chcete skryť revíziu

 • Identifikujte obsah, ktorý má byť skrytý.
 • Skontrolujte históriu a zistite, kedy bol tento obsah prvýkrát pridaný.
 • Uistite sa, že obsah, ktorý sa má skryť, už nie je viditeľný v zázname toolinfo
  • Ak je stále viditeľný, vlastník záznamu s informáciami o nástroji, správca alebo dozorca môže záznam s informáciami o nástroji upraviť a odstrániť problémový obsah.
 • Z histórie záznamov toolinfo identifikujte všetky zmeny, ktoré je potrebné prehliadnuť.
 • Kliknutím na odkaz „skryť“ skryjete revíziu.
 • Opakujte podľa potreby, aby ste prešli všetky relevantné úpravy.

Ak chcete zobraziť skrytú revíziu

 • Z histórie záznamov toolinfo identifikujte všetky zmeny, ktoré je potrebné odhaliť.
 • Kliknutím na odkaz „zobraziť“ zobrazíte revíziu.
 • Opakujte podľa potreby, aby ste odhalili všetky relevantné úpravy.

Preklad

Jazykové preklady na Toolhub rovnako ako ostatné projekty a nástroje vo Wikimedia Foundation zabezpečuje translatewiki.net komunita.

Toolhub poskytuje výber jazyka na základe zoznamu známych jazykov a nedokončených prekladov a je nakonfigurovaný tak, aby poskytoval preklady na základe zoznamu záložných jazykov v rôznom poradí podľa relevantnosti, pričom predvolene je angličtina, keď sa pre daný reťazec vo vybranom jazyku alebo v iných nakonfigurovaných záložných jazykoch. Z tohto dôvodu sa často stretnete so situáciami, keď časť prekladov na stránke je vo vybranom jazyku, zatiaľ čo ostatné časti sú v iných jazykoch alebo angličtine. Môžete nám to pomôcť vyriešiť tak, že sa dobrovoľne prihlásite do prekladu toolhub na translatewiki.net.