Thời sự/2005/09

Đây là thời sự về Wikimedia vào tháng 9 năm 2005, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về các dự án và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu dành cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

  1. Vương triều Quý Sương – en: de:

Xem thêmEdit